2014-10-31

Manilla-medarbetaren får inte arbeta kvar

I december förra året fick Manillaskolan kännedom om att en av deras medarbetare skulle ha närmat sig en elev på ett olämpligt sätt. Medarbetaren skickades hem och skolan gjorde en anmälan till personalansvarsnämnden, något som sedan resulterade i en åtalsanmälan. Den byggde på fyra elevers berättelser. Medarbetaren skulle ha ofredat de fyra eleverna med ord och handlande vid flera tillfällen. Åklagaren inledde en förundersökning. Den lades ner i brist på bevis i augusti.
  Nu i slutet av oktober meddelade personalansvarsnämnden att medarbetaren ges en varning och inte får arbeta i någon av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) skolor. ”Då det är viktigt att elever och föräldrar känner sig trygga i skolan har vi beslutat att medarbetaren inte kommer att arbeta inom SPSM:s skolverksamhet, säger Åsa Karle, avdelningschef på SPSM i östra regionen. Det är enligt henne inte klart om medarbetaren kommer att omplaceras inom SPSM.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2014-10-31