2013-12-12

Manilla-anställd fortsatt hemma

Förra veckan hade Manillaskolan möte med äldre elever om Expressens granskande serie om hur över 40 elever utsatts för sexuella trakasserier av en gymnastiklärare, som hade arbetat på både Birgitta- och Manillaskolan. Efter samtal med elever fick skolan veta att en annan medarbetare hade närmat sig en elev på ett kränkande och olämpligt sätt. Medarbetaren skickades hem, och skolan gjorde en anmälan till personalansvarsnämnden.
I går hade medarbetaren möte med skolans rektor. ”Syftet var att medarbetaren skulle få möjlighet att lämna sin syn på de beskrivna händelserna”, säger Annika Ågebrant, informationschef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, som driver Manillaskolan. Ärendet tas upp i personalansvarsnämnden efter nyår. Tills vidare jobbar medarbetaren hemifrån.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-12-12