2015-06-01

Många protesterar mot Kattungens flytt

||

Teckenspråkiga förskolan i Örebro flyttas.

I höst kommer Kattungen, en teckenspråkig förskola för döva, hörselskadade CODA (Children of Deaf Adults) och andra barn, att flytta till Lillån, norr om Örebro. Många föräldrar är missnöjda med beslutet och säger att de inte haft någon chans att påverka beslutet. Pernilla Lindroth är en av dem. Hon förklarar att teckenspråksmiljön i Lillån inte kommer att bli lika bra.

Pernilla Lindroth har en femårig hörselskadad dotter som går på Kattungen som ligger i centrala Örebro, precis vid Birgittaskolan. När beslutet togs att Kattungen ska flytta till Lillån så var det många som protesterade.
Hon upplever att detta beslut mörkats och hållits hemligt så länge som möjligt för att minimera chanserna för föräldrarna att kunna påverka beslutet. Hon säger att det känns ironiskt eftersom läroplanen säger att det är viktigt med föräldrainflytande.
– Det har funkat bra under de fyra åren som min dotter gått på förskolan, men i mars detta år fick vi plötsligt reda på att Kattungen skulle flytta. Vi blev chockade och upprörda och vi har inte haft någon chans att påverka beslutet, berättar hon.

Agneta Karlsson som är förskolechef på Kattungen berättar att frågan kring nya lokaler tagits upp på 2-3 föräldraråd per år. Pedagogerna har även önskat nya lokaler på föräldramötena.
– Vi har under fyra års period diskuterat kring de lokaler som inte fungerar utifrån den verksamhet som Kattungen har. Det har funnits olika förslag på lokaler till Kattungen men ingen av dessa har varit ändamålsenliga för verksamheten, berättar hon.

Flyttet till Kattungen kommer att ske successivt. Till höst kommer CODA-barnen och hörselskadade barnen samt hörande personalen att flytta till Lillån till Klöverängen, som är en ljus- och ljudanpassad hörande förskola, medan de döva barnen och döva personalen kommer att få stanna i den gamla lokalen i ett år till. Sen flyttar de till Lillån.
Pernilla Lindroth undrar varför man har valt att dela upp flytten. Att de hörselskadade och CODA-barnen kommer att flytta till en hörande förskola betyder det att de inte kommer att få en teckenspråkig miljö.
– Kattungen har sina lokaler vid en specialskola, vilket medför att föräldrar i området inte tror att deras barn kan söka till Kattungens verksamhet. Vi har informerat barnavårdscentralen och öppna förskolor. Många tror att Kattungen tillhör Birgittaskolan. Dessutom blir inte CI-barnen rekommenderade att börja på Kattungens verksamhet, berättar Agneta Karlsson.

Pernilla Lindroth tror inte på förslaget att de hörande personalerna respektive hörselskadade och CODA-barnen ska lära de andra pedagogerna och barnen i den nya lokalen teckenspråk så de är förberedda när de andra barnen och döva personalen kommer. Hon menar att det inte fungerar på det viset. När talet är dominerat i en miljö kommer alla att använda det och då läggs teckenspråket åt sidan. Eftersom hennes dotter är hörselskadad skulle hon ha följt med till Lillån, men hon valde att ha dottern kvar på Kattungen med de andra döva så att hon skulle få teckenspråk. Men hon berättar att ett hörselskadat barn inte fick stanna i teckenspråkiga avdelningen för att det var fullt.
– Det känns som att det är de som ”bestämmer” vilket språk våra barn får använda genom att dela på dem, säger hon.

Agneta Karlsson säger att alla Kattungens pedagoger är fullt teckenspråkiga och de kommer att följa med till den nya förskolan.
– Vi har redan börjat implementeringen av förhållningsättet kring flerspråkighet, samt att pedagoger åker till Västanviks folkhögskola under sommaren. När flyttet sker så kommer en annan förskola att ta över lokalerna invid Birgittaskolan.
– De pratar också om att lokalerna inte är anpassade för barnen, men ändå är det en annan förskola med hörande barn som ska ta över lokalerna, berättar Pernilla Lindroth.

Ett problem är att hörselslingetekniken inte fungerar bra i lokalerna, men Pernilla Lindroth menar att det finns lösningar, som till exempel att byta våning eller flytta till andra centralare lokaler.
Dessutom är det svårt att få beviljat skolskjuts till Kattungen. Det betyder att flera föräldrar till CODA-barn eller hörselskadade barn får en ännu längre väg till Lillån. Pernilla Lindroth tror också att det finns en risk att föräldrar till döva barn är rädda att barnen inte kommer få en så bra teckenspråkig miljö att de väljer att barnen ska gå till en dagmamma istället. Därför tror hon att risken finns att antalet barn kommer att minska i de nya lokalerna.
– CODA-barnen har ingen rätt till taxi, men om man har ett syskon med en hörselnedsättning så åker barnen taxi med sina syskon, säger förskolechefen.

Pernilla Lindroth berättar att de döva och hörselskadade barnen får en tidig identitet tack vare att de kan se de äldre döva och hörselskadade eleverna på Birgittaskolan genom fönstret och de brukar säga att de längtar efter att börja på skolan.
– Genom flytten kommer rötterna att dras upp och alla kommer flytta långt bort från den naturliga teckenspråkiga miljön, säger hon.
Hon berättar också att de inte fått något exakt datum när flyttet kommer att ske i hösten, ingen har fått veta något, men de har upptäckt att det packas och städas på Kattungen.
– Men vi ska kämpa in i det sista och vi vill få all hjälp som behövs för vi behöver det, säger hon.


Dövas Förening i Örebro har bildat en namninsamling för att stoppa flyttningen av Kattungen. Namninsamlingen hittar ni här. I dag, klockan 17.30 är det en manifestation för Kattungens framtid på Rödklövervägen 164 i Örebro. Evenemanget hittar ni här.

SDR har stöttat DFÖ:s arbete med Kattungen.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-06-01