2021-08-19

”Män ska inte bli krigare”

Projektets logga. ILLUSTRATION: ANDRÉ JENSEN/RIKSTEATERN CREA

I tre år ska Arvsfondsprojektet Äkta man? få döva, hörselskadade och dövblinda killar och män att reflektera över just vad en äkta man är. Det görs genom samtal och utbildning inom idrott och kultur. DT har fått en pratstund med Malin och Patrik, två av de tre som jobbar i projektet.

RFSU Stockholm äger projektet och projektledare är Malin Kvitvær. Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) har projektmedarbetare Patrik Nordell och Riksteatern Crea samt Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) delar på projektmedarbetare Elias Tebibel. Alla tre kan på så sätt finnas i och vara med och påverka respektive organisations verksamhet.

Projektmedarbetare (fr.v.): Malin Kvitvær, Elias Tebibel och Patrik Nordell. 


Just det faktum
att Malin Kvitvær är kvinna gör att hon är extra noga med att inte vara den som representerar projektet när de träffar målgruppen. Istället har de fördelat arbetet så att Patrik Nordell och Elias Tebibel möter målgruppen medan Malin Kvitvær istället har ett övergripande ansvar samt är med och utbildar.

– De unga killarna måste ha någon befogad förebild, någon som är man och döv som de kan identifiera sig med. Jag som döv man kan peka på och exemplifiera konkreta situationer som jag själv upplevt, det blir en helt annan trovärdighet då, menar Patrik Nordell.

Projektet har utbildat SDI:s landslagsledare i Attityder, normer och bemötande. I höst ska en samtalsledarutbildning genomföras, där tanken är att samtalsledarna i sin tur kan besöka diverse träningssammankomster och ungdomsgårdar för att samtala med ungdomarna på plats.

Varför behövs projektet? Projektet är förebyggande och våldspreventivt och ska stärka viljan och benägenheten att ingripa så att man vågar vara en aktiv åskådare.

– Vi pratar mycket om just att vara en aktiv åskådare. Att faktiskt göra något när man bevittnar våld. Att bryta en våldssituation kan upplevas som otäckt, farligt, eller att man inte vågar göra det av rädsla för att förlora vänner på grund av grupptryck, eller att jag inte är säker på att det verkligen är våld. Men att vara en aktiv åskådare behöver inte vara en stor grej, det kan lika gärna vara att avleda personen som utövar våldet genom att säga ”Du, kom vi sticker nu”, berättar Malin Kvitvær.

Hon relaterar till begreppet våld och berättar att det är ett brett begrepp. Många tänker att våld är misshandel, våldtäkt och mord, men det är så mycket mer än så. Knuffar, ord och kränkningar är också våld. Det är ytterst få som går från ingenting till att våldta någon, istället är våldet vanligen en växande kraft där de flesta börjar med verbala uttryck, att gå över gränsen och tafsa på någon och så småningom kan det eskalera till att våldta någon. Så det är viktigt att fokusera på att förebygga de små våldshandlingarna så att de mer större och allvarligare våldshandlingarna aldrig görs.

– Meningen är inte att skuldbelägga målgruppen, utan istället att få en förändrad och positiv bild av att vara eller bli äkta män, säger Malin Kvitvær.

Vad är en äkta man? Projektet svarar inte på det utan frågar istället målgruppen vad en äkta man är. Malin Kvitvær förtydligar att poängen är att vi ska börja reflektera. Hur ska en man vara, hur bör en man vara, enligt vem eller enligt vad?

– Tidigare har männen förknippats med machokulturen, men idag är även machokulturen känslig i sig, det är inte alltid macho att vara macho så att säga, tillägger Patrik Nordell och fortsätter:

– Vi ska inte ändra på målgruppens normer eller ideal, utan vi ska diskutera öppet så att de själva sedan kan ta beslut om vad de vill uppnå. Vi behöver uppfostra killarna till att bli människor, inte krigare som samhället vill.

Under projektets första år har instagramkontot aktamanofficiell skapats. Där har bland annat en live-vodd med Patrik Nordell och Elias Tebibel sänts. Facebookgruppen Diskussionsforum för teckenspråkiga män har också skapats. Gruppen är sluten och är ett forum där män kan dela med sig av berättelser och diskutera kring dem.

Våren 2022 ska Elias Tebibel turnera med en soloföreställning hos Riksteatern Crea som heter Knockout och handlar om mansnormer och hur det är att vara en döv man. Föreställningen är intim, ska kunna spelas på små begränsade ytor och ha en publik på max 12 personer. Efter föreställningen har publiken ett samtal.

TEXT: MARIA NORBERG


LÄS OCH SE MER

Mer om projektet på RFSU Stockholms webbsida

Instagramkontot @aktamanofficiell

Facebookgruppen Diskussionsforum för teckenspråkiga män

Samtalsledarutbildning i höst

Patrik Nordells sammanfattning av tv-serien Björnstad

Uppdaterad: 2021-08-19

Publicerad: 2021-08-19