2018-12-14

Man frikänns från olaga hot mot Malin Wengholm

I början av året skrev Jönköpings regionråd Malin Wengholm (M) på en Facebook-sida att dövrörelsen framstod som en sekt för henne. Ett uttalande som fick en rad organisationer och personer att reagera och lokaltidningen Jönköpings-Posten att skriva en serie artiklar. Det ledde också till att en man i 55-årsåldern hotade henne via mejl två gånger. Han skrev att han skulle söka upp och skada henne. Malin Wengholm beslöt att polisanmäla honom. Han blev åtalad för olaga hot vid Jönköpings tingsrätt. I domstolen erkände han att han hade skickat mejlen men sa samtidigt att han aldrig hade för avsikt att åka hem till henne eller skada henne, rapporterar Jönköpings-Posten. Tingsrätten beslöt att frikänna honom – anledningen var att de uttalanden som han gjorde inte var ägnade att framkalla allvarlig fruktan.

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2018-12-14