2014-05-24

Malin Törby Vuksa invald i SDR:s styrelse

||

Nu har förbundet en styrelseledamot från Norrland.

Malin Törby Vuksa från Sundsvall föreslogs ersätta SDR:s styrelseledamot Tord Rådahl av valberedningen. Han avgick nyligen på grund av tidsbrist. Ombuden på SDR:s förbundsmöte i Göteborg, som äger rum den här helgen, röstade för henne. Nu har förbundet därmed en styrelsemedlem från Norrland.

Malin Törby Vuksa kunde inte vara med på SDR:s förbundsmöte i dag. Därför fick ombuden titta på hennes presentation på Youtube istället. Efter visningen sade ombuden ja till valberedningens förslag.

Eva Norberg, ordförande för valberedningen, är glad:
– Det är roligt. Nu har styrelsen en bättre genusfördelning och geografisk spridning bland medlemmarna.
  SDR:s styrelse bestod fram till i morse av sex män och tre kvinnor, och sju av dem bodde i Stockholm med omnejd.

Åsa Henningsson, ombud för Norrbottens Dövas Teckenspråksförening, tycker att det är positivt att SDR nu har en styrelsemedlem från Norrland.
– Dövföreningarna i Norrland verkar ju under andra förusättningar än dövföreningarna i storstäderna. Då är det bra med en styrelseledamot som har förståelse för hur mindre dövföreningar i Norrland och övriga Sverige har det. Det kan kanske leda till att SDR startar regionala projekt, säger hon.

Här kan du läsa mer om varför Malin Törby Vuksa vill sitta i SDR:s styrelse.

 

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-05-24