2020-11-12

Lydia får inte tolk till förinspelade föreläsningar

||

Lydia Tebibel studerar till lärare vid Stockholms universitet. Hon är frustrerad över att hon inte får teckenspråkstolk till förinspelade föreläsningar eftersom de redan är tillgängliggjorda genom undertext.

Lydia Tebibel pluggar till fritids- och idrottslärare. Hon, som går första terminen, har fått en tuff start. På grund av corona är alla föreläsningar online. Stockholms universitet (SU) gör skillnad på livesända och förinspelade föreläsningar. Om en föreläsning sänds direkt, får hon tolk. Men om den har spelats in i förväg, ställer universitetet inte upp på att tolka den eftersom den redan är textad.

– Det är väldigt jobbigt att läsa både föreläsarens presentation och textremsorna samtidigt. Jag ska kunna välja mellan att läsa och lyssna precis som hörande studenter, säger Lydia.

Bakgrunden till det hela är lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som trätt i kraft från och med september 2018. Den är baserad på EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en ny eller befintlig webbplats och om det är en mobil app.

Stockholms universitet, som är en offentlig aktör, har en befintlig sajt. Därmed måste de leva upp till kraven med start den 23 september i år och ha en hemsida som är tillgänglig för samtliga besökare. Exempelvis ska man kunna navigera och använda alla funktioner med hjälp av tangentbord eller röststyrning, förstora och se förinspelade videoklipp med text. Undantag finns dock. Exempelvis behöver universitetet inte texta direktsänt videomaterial.

Hittills har Lydia Tebibel haft en mix av livesända och förinspelade föreläsningar. Hon visar DT exempel på hur textade förinspelade föreläsningar kan se ut. De varierar mycket, både sett till utseende och innehåll. Ibland är det endast en powerpointpresentation (PP) som visas med ljud och text. Andra gånger syns både föreläsaren och PP. Vissa textremsor är närmast oläsliga medan andra är behagligare att ta del av.

DT tar kontakt med sektionen för utbildningstolkning vid SU och frågar varför de inte ordnar med tolk till förinspelade föreläsningar. Sektionschef Tord Rådahl, som inte kan kommentera enskilda fall, förklarar att det är ett beslut som ledningen fattat. Motiveringen är att om SU har textat förinspelat videomaterial så anses det vara tillgängligt.

Universitetet hindras dock inte från att tolka en förinspelad föreläsning eftersom det här handlar om minimikrav. Dessutom har de som mål att alla studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera på samma villkor som andra studenter. Så varför ordnar SU inte alltid med tolk då?

Tord Rådahl svarar att studenter förväntas kunna läsa och skriva, med eller utan stöd. Alltså ska de kunna ta del av textat förinspelat material.
Sektionen för utbildningstolkning har sagt till Lydia att ta kontakt med samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd för att få beviljat tolkstöd till förinspelade föreläsningar. Då behöver hon ett intyg som visar att hon har svårt att koncentrera sig eller ta till sig stora textmängder.

– Det är kränkande då jag inte har några läs- eller koncentrationssvårigheter! Och hur och av vem kan jag få intyg, säger Lydia Tebibel.

DT frågar Tord Rådahl om saken som säger att han inte vet vilka intyg som behövs. Han hänvisar till samordnare för särskilt pedagogiskt stöd för att få svar. DT tar kontakt med samordnare som i ett mejl svarar:

”Den information som gått ut tidigare kring att Särskilt pedagogiskt stöd skriver rekommendationer/beslut kring tolkbehov till förinspelade föreläsningar stämmer inte. Stockholm universitet har ingen rutin för att bevilja tolk till förinspelade filmer.”

Lydia, som själv blivit bollad mellan samordnare för särskilt pedagogiskt stöd och tolksektionen, upplever att hon inte kunnat komma någonstans.

Tord Rådahl berättar att det pågår diskussioner om gränsdragning hos rektors kansli vad gäller tillgänglighet. Förinspelat material brukar läggas ut i SU:s lär- och samarbetsplattform Athena som kräver inloggning. Frågan är om SU måste texta det då det finns i inloggat läge. Eftersom kraven är nya, är det en högaktuell fråga inte bara för SU utan också för andra universitet och högskolor.

Lydia hoppas att SU ändrar sitt beslut då digital undervisning lär bli allt vanligare i framtiden.

– Den kamp som jag för är inte bara för mig själv utan också för alla andra studenter som använder tolk och ska kunna få tolk till förinspelade föreläsningar om de vill ha det. Det handlar om att studera på samma villkor som andra studenter! avslutar hon som fått reda på att döva studenter vid andra lärosäten kan få tolk till förinspelade föreläsningar.


Exempel på textade föreläsningar som Lydia Tebibel tycker är mindre bra

DTW2020 Textad föreläsning 2

DTW2020 Textad föreläsning 1

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-11-12