2013-03-06

Lyckad omvänd integration i Norge

På en ungdomsgård i Trondheim tog hörande ungdomar initiativ till en teckenspråkskurs. De ville kunna kommunicera med döva och hörselskadade som gick integrerat i gymnasiet. Forskare Ida Hydle från Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) följde det projektet. Hon konstaterar att den omvända integrationen blev lyckad. “Här är det hörande som har anpassat sig till de döva, inte tvärtom”, säger hon på Novas hemsida. Trondheim Tegnspråkklubb håller sedan snart fyra år tillbaka i teckenspråkskkursen. Hörande ungdomar strömmar till den. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-03-06