2013-04-05

Lolo Danielsson nominerad till EUDs styrelse

Nu har EU-ländernas paraplyorganisation för döva, EUD, gått ut med sin nomineringslista till ny styrelse för perioden 2013-2017. 
En av de nominerade är svenska Louise “Lolo” Danielsson, till vardags adjunkt på specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Hon har nyligen blivit nominerad till att bli vice ordförande i Sveriges Dövas Riksförbunds styrelse, där hon sitter som ledamot nu.
Ett annat känt ansikte här i Norden som också är nominerad är finske Markku Jokinen som tidigare var ordförande i WFD. Han är nominerad till ordförandeposten. 
Den fullständiga nomineringslistan kan ni se här.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-04-05