2013-02-20

Glädje hos Lika Unika när SDR går med

Blir mera fokus på mänskliga rättigheter i Lika Unika, enligt SDR.

SDR väljer att lämna Handikappförbunden och istället gå med i Lika Unika, en relativt ny samarbetsorganisation. Lika Unika jublar över att få ytterligare ett medlemsförbund och räknar med att bli tydligare gentemot Handikappförbunden.

 I december meddelade SDR att de hoppar av samarbetet med Handikappförbunden. De upplever att deras frågor kommer i skymundan där eftersom de flesta övriga medlemsförbunden är så kallade patientorganisationer. Utträdet sker formellt vid årsskiftet 2013/2014.
Istället går SDR med i Lika Unika, en relativt ung samarbetsorganisation med fem medlemsförbund, etablerad 2009. Ett av dem är Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB).
  – Vi är väldigt glada över att SDR går med i Lika Unika för de jobbar också med frågor som rör mänskliga rättigheter, säger Pontus Degsell, FSDB:s ordförande.

De fyra andra medlemmarna i Lika Unika är Hörselskadades Riksförbund, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar och Synskadades Riksförbund. SDR:s medlemsansökan väntas bli beviljad på Lika Unikas årsmöte den 21 maj i år och är officiellt medlem januari 2014.
  – Lika Unika blir tydligare gentemot Handikappförbunden i och med att vi utgår ifrån perspektivet som handlar om funktionsnedsättningar kopplat till hörsel, rörelse och syn, säger Lotta Sondell, federationssekreterare i Lika Unika.Lotta SondellLotta Sondell

Samarbetsorganisationens fokus ligger på mänskliga rättigheter och att verka för ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället. Lika Unika utgår framförallt från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Barnkonventionen och Kvinnokonventionen.
SDR:s ordförande Ragnar Veer säger:
  – Det blir avsevärt lättare att samarbeta än i Handikappförbunden, då vi har samma fokus och pratar samma språk – det vill säga mänskliga rättigheter.
En annan avsevärd skillnad mellan Lika Unika och Handikappförbunden är enligt honom att medlemmarna i Lika Unika har tätare möten och mer dialog. Organisationen har styrelsemöte sex gånger om året, tre på våren respektive hösten. Alla medlemsförbunds respektive ordförande sitter i styrelsen.
  Lika Unika har två anställda: en federationssekreterare och en opinionsbildare. På frågan om de vill ha fler medlemsförbund och därmed mer resurser svarar Lotta Sondell:
  – Vi har inte tänkt att vi ska bygga upp en organisation motsvarande Handikappförbunden. Men om ett medlemsförbund som jobbar med andra frågor än hörsel, rörelse eller syn vill gå med i Lika Unika så får vi ta upp deras medlemsansökan och
diskutera om förbundet i fråga kan passa och komplettera oss. Linda Eriksson, vice ordförande i FSDB, tillägger:
  – Om andra organisationer är intresserade av att gå med i Lika Unika så måste de visa att de strävar efter samma mål som vi.
I dagsläget har Lika Unika inga planer på att anställa fler till kansliet men enligt Lotta Sondell är förhoppningen att organisationen kan skapa mer resurser så småningom.
Lika Unika är vidare bara en riksorganisation. Men i framtiden kan Lika Unika eventuellt också komma att arbeta på lokal och regional nivå.
  – Ett exempel är att FSDB Väst (reds anm: en regional förening i Västra Götalandsregionen och Region Halland) är medlem i Handikappförbunden, säger Klas Nelfelt, ordförande i FSDB Väst. När det gäller landets dövföreningar och länsförbund; SDR säger att de som har ett bra samarbete med Handikappförbunden kan fortsätta med det.

Uppdaterad: 2013-02-20

Publicerad: 2013-02-20