2013-12-05

Liisa Kauppinen får tung utmärkelse

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Får 2013 års Human Rights Award från FN.

Världsmedborgaren Liisa Kauppinen, 74, kommer att ta emot FN:s människorättspris (UN Human Rights Award) ur FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons hand på Människorättsdagen i New York den 10 december.

Liisa Kauppinen från Finland är vida känd i dövvärlden, kanske främst som tidigare ordförande i Världsförbundet för döva (World Federation of the Deaf, WFD) där hon numera är hedersordförande.
Kauppinen får priset bland annat för sitt mångåriga arbete för döva och funktionshindrade. Hon har fungerat som expertrådgivare åt FN, då främst inom funktionshinders-, kvinno- och mänskliga rättighetsfrågor. Hon var även med i arbetet kring framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Priset är ett hederspris som ges till personer och organisationer som gjort framstående insatser inom mänskliga rättigheter. Bland annat Martin Luther King, Nelson Mandela och Jimmy Carter har fått denna hedersbetygelse, som delats ut sedan 1968.
Värt att påpeka är hennes långa arbete för teckenspråks- och tolkfrågor samt en rad utbildningsprojekt resulterade i att WFD mellan 1983 och 2003 ökade antalet medlemsländer med 71 länder.
– Jag ser detta som ett erkännande för världens döva, teckenspråkiga, kvinnor, människor med funktionsnedsättning och även för finländare, säger Kauppinen i ett pressmeddelande från Finlands dövas förbund.

Sedan tidigare innehar Liisa Kauppinen en rad priser för sitt långa arbete. Hon är till exempel hedersdoktor tre gånger om: på Gallaudet University (USA), Jyväskyläs universitet (Finland) och Dublins universitet (Irland). Hon fick även Sveriges Dövas Riksförbunds International Award (numera Lars-Åke Wikström International Award) 2002.

FN direktsänder prisceremonin på webben på adressen http://webtv.un.org
Ceremonin inleds klockan 21.00 svensk tid tisdagen den 10 december och teckenspråkstolkas på internationellt teckenspråk.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-12-05