2024-02-23

LEDARE: Säkra vår trygghet i kriser och krig

Nu är vi inne i 2024, och blickar framåt mot ett nytt verksamhetsår samtidigt som vi ska redovisa och utvärdera året som varit i verksamhet och ekonomi.

Om vi ska blicka framåt på 2024 kan vi se just nu att det finns orosmoln på himlen. Frågorna om kris och krig är närmare oss än de varit på länge. Hur det blir framöver kan vi inte veta och därför behöver vi vara förberedda. Det gäller såväl privatpersoner som samhällsfunktioner. Om vi tittar på exempelvis myndigheter så fortgår deras arbete, och de försöker ta med döva på vägen. Lyckat blir det dessvärre inte alltid. De behöver påminnas om våra behov och tillgänglighetsaspekter.

Jag uppmanar alltifrån den största myndighet till den minsta kommun att utreda och våga ta i frågan om tillgänglighet för döva. Att bara plocka in representanter från funktionshindersrörelsen räcker inte utan man behöver aktivt söka upp döva, till exempel genom sin lokala dövförening. Hur kan de nå döva med sin information? Om orosmolnen på himlen visar sig vara befogade ska de veta hur deras döva medborgare också kan nås av informationen. Att även döva ska kunna söka skydd och nås av varningssignaler har alla kommuner också ett ansvar kring. Det glöms lätt bort.

Vi får ibland frågor från våra anslutna föreningar och medlemmar om vad SDR gör kring denna fråga. Som ett exempel kan vi nämna att vi har kontakt med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och andra berörda myndigheter. De har ett ansvar att föra vidare information till kommunerna, men information förgås lätt på vägen till praktisk handling. Därför behöver vi också rikta in oss på kommunerna. De kan inte ta bort orosmolnen, men ge oss skydd från regnet. Vi ska kunna vara trygga med att om krisen eller kriget kommer ska vi ha samma möjligheter till skydd och hjälp. Kommuner, se till att alla ryms under era paraplyer!

ÅSA HENNINGSSON
Förbundsordförande SDR
asa.henningsson@sdr.org


Detta är en ledare skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

 

Alla tidigare publicerade ledare kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-23

Publicerad: 2024-02-23