2024-05-06

LEDARE: Ingen minns en fegis

Jag får ofta samma fråga från politiker och makthavare som beslutar om äldre dövas situation. “Finns det någon kommun som kan sägas vara en förebild i frågan om äldre döva?”. Mitt svar har hittills varit att det inte har varit någon som vågat ta första steget, för att de först velat ha ett exempel på hur någon annan gjort. För så blir det om man inte vågar ställa sig i främsta ledet. Man kan inte sitta och vänta på att någon annan ska agera.

Vi behöver fler exempel på teckenspråkiga aktiviteter, boenden och omsorg i hemmet som sker på den dövas villkor. Ofta är det ideella krafter som startar projekt för att hitta nya sätt att möta de utmaningar som äldre döva står inför. Ibland ser vi att små steg tas av de största kommunerna, det är bra men inte tillräckligt.

Om fler kommuner, oavsett storlek, vågade satsa på att ta fram
verksamheter riktade till döva äldre, och arbeta gränsöver-skridande med andra kommuner, skulle vi ha en mycket bättre situation. Man måste våga prova sig fram, utan att experimentera riskfyllt med målgruppen.

Hur skulle det se ut om fler politiker och kommuner tänkte utanför boxen? Om de vågade röra sig i okända domäner för att bryta ny mark? Om de gjorde det i samarbete med sina döva lokalinvånare? Först när det har skett kommer jag att kunna ge ett annat svar till de politiker som ställer mig den frågan. Vi behöver goda förebilder, för det föder ännu fler goda förebilder. Om vi en dag kommer dit kan vi säga att äldre döva får omvårdnad på sina egna villkor, utifrån individens egna behov. Det är inte omöjligt, men först måste någon våga ta steget och framförallt se sitt ansvar.

Till dig som är politiker – det är inte läge att vara feg längre! Våra äldre måste få en bra situation här och nu. Kunskapen finns, är du redo att agera utifrån den?

ÅSA HENNINGSSON
Förbundsordförande SDR
asa.henningsson@sdr.org


Detta är en ledare skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

 

Alla tidigare publicerade ledare kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-05-06

Publicerad: 2024-05-06