2024-07-03

LEDARE: Ett språk – inte en insats!

En person som är i behov av färdtjänst behöver inte bara en taxibil, utan en fungerande sådan. Det behöver bland annat finnas hjul, ratt och en chaufför. Detta är ganska underförstått, men när det gäller samhällets syn på döva och svenskt teckenspråk blir det ofta desto mer ologiskt. Det är inte frågor som kan avgöras rättsligt hela tiden, det behöver vara självklart att fatta de beslut som rör döva och andra grupper på våra villkor.

Sverige har fått kritik av FN-kommittén eftersom vi här allt för ofta förbisett konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när det gäller frågor om socialförsäkring och stödsystem. Man har ofta valt ett medicinskt perspektiv istället för att titta på individernas livskvalitet. Utvecklingen har gått bakåt. De olika system och lagar som finns i samhället måste helt enkelt gå i linje med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi ser att många döva stöter på hinder på olika sätt, när de rör sig i vardagen, i arbetslivet och på fritiden. Vi ser ofta att rätten till stöd på svenskt teckenspråk och till och med själva rätten att få teckna ifrågasätts. Det räcker inte att kunna erbjuda samhällstjänster för döva om man inte kan erbjuda dem på svenskt teckenspråk. Vi ser ständiga försämringar för döva medborgare, och det är en utveckling som är farlig och skrämmande. SDR arbetar ständigt för att slå vakt om de vinster för målgruppen vi kämpat oss till att få, och för att tillskansa oss de vinster som inte ännu har blivit av.

Till syvende och sist är våra rättigheter just rättigheter – oavsett om samhället accepterar och bejakar dem är det vår rätt att ha möjligheter, tillgänglighet och en god livskvalitet. Det kan ingen ifrågasätta. Vårt arbete handlar om att få samhället att agera i enlighet med våra rättigheter. Allt annat är ett Sverige på villospår.

ÅSA HENNINGSSON
Förbundsordförande SDR
asa.henningsson@sdr.org


Detta är en ledare skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

 

Alla tidigare publicerade ledare kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-07-03

Publicerad: 2024-07-03