2023-03-07

LEDARE: Döv — menar vi samma sak?

Det är intressant hur ordet och begreppet döv kan förknippas med så olika saker, stundtals kännetecken från två helt olika världar. I en värld förknippas en döv med öron och tal som inte fungerar, en lågt gående decibelkurva på ett audiogram, en diagnos som leder till att hen inte fungerar fullt ut i samhället och behöver “fixas”. I samhället, där majoriteten är hörande, finns det en dominerande föreställning om att döv är helt synonymt med avsaknad av hörsel.

Med det följer fördomar som vi dagligen möter och bland dem finns också “döva kan inte, omöjligt då hen är döv, döva kan inte tänka eller köra bil” eller helt krasst att en döv är en lägre stående varelse. Alltså att vi döva är underlägsna eller mindre värda.

Nu kanske du sitter och känner ett obehag inför vad den här ledarspalten ska handla om? Men det jag nämnt här är fördomar döva möter, en del av oss varje dag och någon annan kanske lyckligvis bara någon gång under livets gång.

Vad finns då i den andra världen? I den värld där teckenspråk tillåts och flödar obehindrat uppkommer förutsättningar att skapa sina egna erfarenheter. Erfarenheter kommer självklart från vars och ens egna upplevelser och bakgrunder. Alla döva människor är unika men ofta delar vi samma kunskap om hur det upplevs att stöta på hinder eller att bli utanför. Också vad som utgör framgångar och bidrar till att allt fungerar perfekt. Det kan också betraktas som ett bevis på att det inte är “oförmågan” att höra eller använda hörsel som skapar denna unika gemenskap – utan det är teckenspråket.

Det är så samhället ska betrakta oss. Detta diskuterades också under föreningsforum där vi tillsammans med våra lokala föreningar och distriktsorganisationer skissade framtidsplaner för vårt gemensamma arbete. Läs mer om det på sid. 8 och 28.

Oavsett vad framtiden har i åtanke för oss är det vi, tillsammans med våra medlemmar, som är SDR. Det är en tillhörighet som vi är och ska vara stolta över. Sist men inte minst – varmt välkommen till SDR år 2023 och Dövas Tidning i en ny utformning!

Foto: Charlotte Eversköld


ÅSA HENNINGSSON

Förbundsordförande SDR
asa.henningsson@sdr.org


Detta är en ledare skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

Alla tidigare publicerade ledare kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-03-07