2023-09-21

LEDARE: Dags för handlingskraft, politiker!

Nu är situationen allvarlig och ohållbar! Nu behöver vi verkligen att en tolktjänstreform sätts i gång så att vi får ett mer jämlikt samhälle och delaktighet på riktigt. Önskvärt är förstås att det redan hade förverkligats igår.

Många av oss döva går dagligen till arbetet, tillbringar fritiden med olika aktiviteter, deltar i olika utbildningar och fortbildningar eller ger allt för sitt företags framgångar (eller överlevnad?). Men vi stöter på hinder dagligen för att alltför många aktörer fortfarande idag 2023 avsäger sig sitt ansvar för tolkning inklusive betalningsansvaret. Det är alltid någon annan som ska ta kostnaden och under tiden ansvaret bollas fram och tillbaka drabbas döva dagligen av det sjuka och förlegade systemet. Det är nästintill ingenting kvar i det befintliga tolksystemet som fungerar bra. Vi befinner oss i ett tillstånd som kan jämföras med ett limbo. Jag vill därför betona för alla att situationen är allvarlig! Vi har i utredning efter utredning väntat i tron på att det snart ska hända något. Men dagar, månader och år passerar samtidigt som förslag kastas hit och dit. Under tiden har vi döva väntat och väntat – och mött strukturella hinder VARJE DAG.

Till dig som är politiker: Nu måste det hända något innan konsekvenserna och dövas utanförskap cementeras och befästs på en inhuman nivå. Vår väntan har en slående likhet med den välkända teaterpjäsen ”I väntan på Godot” av Samuel Beckett. Vi har flertal gånger fått besked om att något ska ske och när vi frågar när, så är svaret snart eller att vi behöver vänta lite till. Och så har dialogen och resonemanget varit i decennier. Är det verkligen er avsikt att tillåta denna strukturella diskriminering och att vi döva människor ska befinna oss i ett utanförskap? Hur ska vi kunna tolka er oförmåga till handlingskraft på annat sätt? Nu måste det bli slutresonerat – det är dags för handling och ett beslut för en bättre, moderniserad och långsiktig tolktjänst!

ÅSA HENNINGSSON
Förbundsordförande SDR
asa.henningsson@sdr.org


Detta är en ledare skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

 

Alla tidigare publicerade ledare kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-09-21