2024-05-16

Lea Strandberg om KASAM

Vad innebär en känsla av sammanhang för oss? FOTO: Shutterstock

KASAM är en förkortning för meningen “känsla av sammanhang”. Det är ett begrepp som används inom sjukvård, arbetsliv och forskning. Vi alla människor behöver tilltro till vår egen förmåga, förstå vad som händer omkring oss och en känsla av sammanhang för att kunna känna att vi har ett bra liv. Är KASAM extra viktigt för äldre döva?

Lea Strandberg, leg. psykolog och leg. samtalsterapeut, berättar:
– När man får demens går utvecklingen ofta bakåt, även om man har klara stunder. Därför är det oerhört viktigt att personalen omkring en kan fullt teckenspråk. Precis som att barn kan teckna lite slarvigt kan den äldre med demens börja teckna slarvigt,
och då räcker det inte att kunna lite bastecken. Det blir ingen bra dialog och man missar mycket. Det leder till att KASAM, känslan av sammanhang, blir lågt hos den äldre.

Lea Strandberg. FOTO: Privat

Lea menar också att brist på KASAM kan leda till en försämring hos den som har demens.
– Om man inte får social stimulans blir man snabbt sämre. Vi alla behöver stimulans, förståelse för vad som sker omkring oss och en bra språkmiljö. De delar av hjärnan som inte används kan kroppen sätta på paus, och det blir förödande särskilt för en äldre person. Det blir svårt att ta sig tillbaka. Man behöver få komma ut och se teckenspråk, delta i aktiviteter och ha personal omkring sig som är bra på teckenspråk. Då kan man få ett bra liv oavsett om man är dement eller inte.

– Det är så oerhört viktigt att man anställer döva på äldreboenden och vård- och omsorgsboenden. Det finns en trend idag att anställa hörande som kan teckenspråk som kan röra sig mellan avdelningar för både hörande och döva, men det handlar inte bara om att kunna teckna. Man måste kunna avläsa också, det är svårare. Man måste kunna föra en dialog, och det klarar döva bäst. Det finns så många signaler och koder i språket som riskerar att gå förlorade. Det måste vara en person som klarar av att se nyanserna i språket. Så är det för hörande också, personalen måste ju kunna förstå mer än enkla ord för att kommunikationen ska flyta.

Så här svarar Lea när DT:s reporter frågar vad den som är äldre och vill stärka sitt KASAM och öka sina friskfaktorer kan göra för att påverka sin situation.
– Försök delta i sociala sammanhang utanför din vanliga vardag, till exempel delta på dövföreningens aktiviteter eller liknande. Om dövföreningen inte erbjuder aktiviteter som intresserar dig så leta på andra ställen. Hitta en hobby eller något som du är förtjust i. Ge aldrig upp och låt isoleringen ta över, det blir förödande. Håll igång hjärnan och kroppen! Utöver det är det de vanliga råden som att röra på dig, äta bra mat och sova ordentligt.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se


Denna artikel är en del i artikelserien om äldrefrågor i DT2-24.

Uppdaterad: 2024-05-16

Publicerad: 2024-05-16