2011-08-31

Lagförslag om det italienska teckenspråket väckte protester i Europa och USA

Italiens döva hade kämpat för att det italienska teckenspråket, benämnt LIS, skulle bli erkänt som ett språk. Deras önskan var på god väg att infrias. Parlamentet består av två kammare: underhuset och överhuset. I överhuset (il Senato) kom man överens om att LIS skulle erkännas. Men när lagförslaget bollades över till underhuset (Camera dei Deputati), stoppade fyra medlemmar där förslaget. De ville byta beteckningen på teckenspråket till LMG. M står för mimer och G för gester. Det väckte stora protester. Den 25 maj fick italienska ambassader och konsulat i bland annat Spaniens huvudstad, Madrid, Tysklands huvudstad, Berlin, och San Francisco i USA besök med protestlistor av döva. Protestlistor med tusentals underskrifter hade också satts upp på internet. På Facebook delades filmklipp, inlägg och pågick diskussioner om Italien. Även EUD (European Union of the Deaf) och det amerikanska dövförbundet, NAD, med flera protesterar mot att det italienska teckenspråket nervärderas. EUD påpekar att Italien har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt den ska konventionsstaterna erkänna och främja användning av teckenspråk.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2011-08-31