2013-09-16

Lagförslag om bristande tillgänglighet

Regeringen till sist överens: bristande tillgänglighet ska klassas som ett lagbrott.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) meddelade i fredags att regeringen ska lämna ett lagförslag till riksdagen om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Handikapprörelsen jublade efter att i över 1000 dagar ha väntat på att få höra det beskedet. 

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) invigningstalade på Neurologiskt Handikappades Riksförbunds (NHR) kongress i fredags. Då avslöjade han att de fyra regeringspartierna nu för första gången hade kommit överens om att återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Kongressdeltagarna applåderade och nyheten därifrån spreds snabbt på nätet, bland annat på Twitter där delar av handikapprörelsen jublade.

Lagförslaget kommer inom kort och vad det går ut på är för tidigt att säga. SDR:s ordförande, Hanna Sejlitz, gläds åt nyheten men vill samtidigt avvakta och se vad förslaget innebär.
– Vi hoppas givetvis att det blir ett bra förslag, säger hon.

19 handikapporganisationer* har sedan december 2011 stått utanför Rosenbad varje torsdag morgon mellan klockan 8 och 9 för att markera sitt missnöje med att regeringen inte agerat i frågan om bristande tillgänglighet. Denna aktion kallas Torsdagsaktionen. Organisationen DHR – för ett samhälle utan rörelsehinder tog initiativet till aktionen. I torsdags (12 september) hade det gått 1028 dagar sedan remisstiden för promemorian Bortom fagert tal gick ut. I den finns ett förslag om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. DHR:s ordförande Maria Johansson ser därför det kommande lagförslaget som en delseger för Torsdagsaktionen.
– Torsdagsaktionen har betytt väldigt mycket, säger Erik Ullenhag på DHR:s hemsida om vad aktionen betytt för lagförslaget.

Läs mer om Torsdagsaktionen här och här.


* Från början var det bara DHR som stod utanför Rosenbad. Nu är det totalt 19 handikappförbund.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-09-16