2011-12-01

Låg risk att Bildtelefoni.net ligger nere 2012

FOTO: TOMAS LAGERGREN

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Många är oroliga för att förmedlingstjänsten inte går att nå efter årsskiftet. PTS kommer dock med ett lugnande besked.

Många är oroliga för att förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net riskerar att ligga nere nästa år. Anledningen är den pågående tvisten om vem som ska sköta tjänsten. Post- och telestyrelsen, PTS, säger att de kommer att göra allt de kan för att tjänsten ska fortsätta även nästa år.

Just nu driver Örebro läns landsting Bildtelefoni.net. I juni i år stod det klart att Verbaldigitalius vann upphandlingen och att de skulle få överta tjänsten med start första januari 2012. Örebro läns landsting överklagade. De menade att Verbaldigitalius inte har tillräckligt stor erfarenhet för en sådan verksamhet och att det fanns en del brister i upphandlingen. Från PTS sida ansåg man att upphandlingen gått korrekt till. Förvaltningsrätten gick på Örebro läns landstings linje.

Beslutet överklagades. Nu ligger målet hos Kammarrätten i Stockholm. Det är ännu inte avgjort. Skillnaden den här gången är att tre parter – PTS, Verbaldigitalius och Örebro läns landsting – har kunnat lämna yttranden från början. I förvaltningsrätten fick Verbaldigitalius, till skillnad från PTS och Örebro, bara komma med ett yttrande.

Verbaldigitalius, som har Omnitor som teknikleverantör, menar att de har erfarenhet. Omnitor samarbetar med ett franskt företag som har en liknande verksamhet i flera europeiska länder. Vidare har Verbaldigitalius, på uppdrag av PTS, drivit Teletal, en tjänst för talstörda.
Om PTS och Verbaldigitalius vinner tvisten före årets slut, när kan ni sätta igång verksamheten?
– Vår målsättning är att stå redo från och med första januari, säger Bengt Olsen, VD på Verbaldigitalius.

Risken är dock att tvisten i Kammarrätten dröjer och inte är avgjord före årets slut. Kammarrättens dom kan också komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.
Vad händer med Bildtelefoni.net om tvisten inte är avgjord före årets slut?
– Vi kommer att göra allt i vår makt för att Bildtelefoni.net ska fortsätta utan avbrott. Vi ser just nu över de alternativ som finns, säger Charlotte Murray, chef på upphandlingsenheten vid PTS.

Tanken är att Bildtelefoni.net ska ha utökade öppettider nästa år – 06-24 alla dagar. Vidare ska Bildtelefoni.net utveckla nya kontaktvägar: via videochatt och applikation för smarta mobiler. De nya öppettiderna, och de nya kontaktvägarna, börjar gälla först när målet är avgjort. Vad som gäller om tvisten pågår efter årets slut, och om domen överklagas, är oklart.

DT har upprepade gånger kontaktat Örebro läns landsting, men utan att få svar.

Uppdaterad: 2011-12-01

Publicerad: 2011-12-01