2017-05-15

Kristinaskolan hade en extrastor återträff

||

I helgen arrangerades en historisk återträff för Kristinaskolans nuvarande och tidigare elever och personal. Över 400 personer kom från hela Sverige till Härnösand och fick ett kärt återseende med sina gamla klasskamrater och lärare med flera. 

Idén till återträffen kläckte Jenny Ek i början av 2016. Hon, som var elev på Kristinaskolan 1986-93. skrev till de andra medlemmarna i den slutna Facebook-gruppen för skolans före detta elever att de borde arrangera en återträff. De andra tände på idén.

– Du vet hur duktiga vi människor är på att prata … nej, teckna … om att vi borde göra det ena och det andra. Det blir ändå aldrig av. Men den här gången bestämde vi oss för att genomföra den här återträffen på riktigt! säger Jonas Brännvall, en av personerna i arbetsgruppen för återträffen. Han var elev på Kristinaskolan 1984-94.

Sagt och gjort. Det blev bestämt att återträffen skulle äga rum under helgen 12-14 maj i år. Extra passande var att den skulle avslutas på Teckenspråkets dag.
Det blev en succé. Över 400 personer kom.

Programmet inleddes med att Härnösands Dövas Förening var öppen för alla på fredagskvällen. Dagen efter var det öppet hus på Kristinaskolan. Folk i blandade åldrar kom: nuvarande och tidigare elever och skolpersonal (lärare och elevboendepersonal m.fl.) Bland annat låg en hög gamla skolfotokataloger framme. Och elever hade möjlighet att skriva sitt respektive namn och skoltid på en stor tavla av plexiglas.

På lördagskvällen var det middag – över 230 personer deltog. Jenny Ek berättar att fina tal hölls då.

– Några berättade om vad det betydde för dem att få teckenspråk i skolan och hur det formade deras identitet, säger hon, som är en av medlemmarna i arbetsgruppen.

De som inte deltog i middagen kunde också välja att besöka dövföreningen som hade öppet hela kvällen.

På söndagen var det gudstjänst på teckenspråk och tal i Domkyrkan. Efteråt bjöds besökarna på turkosa tårtor då Teckenspråkets dag skulle firas.

Kan ni rekommendera andra dövskolor att arrangera likadana återträffar?
– Absolut! säger både Jenny Ek och Jonas Brännvall.

– En sådan här stor återträff är roligare och effektivare än en “liten” klassträff. Man sparar tid på att träffa alla på en gång. Men man kan alltid ordna en klassträff under återträffen, vilket min gamla klass gjorde under fredagskvällen, säger Jonas.

– Ja, och sedan var det några klasser som ville sitta tillsammans under middagen på lördagskvällen, säger Jenny, och fortsätter:

– Bland det bästa med återträffen är att vi tillsammans lägger ihop pusselbitarna så att vi minns helheten. Vi har ju alla olika minnen av vår skoltid.

– Vi vill tacka alla som deltagit i återträffen och på olika sätt ställt upp, t.ex. tolkelever och dövförening! säger hon avslutningsvis.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


Kristinaskolan återträf 2

Mycket folk på Kristinaskolans Öppet hus-tillställning. FOTO: JONAS BRÄNNVALL

Plexiglas

Före detta elever hade möjlighet att skriva sitt respektive namn och skoltid på en stor tavla av plexiglas. FOTO: JENNY EK

Kristinaskolan återträf 3
Återträffens arbetsgrupp tackade för sig på middagen. Fr.v.: Jonas Brännvall, Jenny Ek, Susanne Stenmark, Kristofer Peterson, Linda Stål, Johanna Andersson och Bengt Danielsson. De sex förstnämnda var före detta elever och den sistnämnda var rektor för Kristinaskolan.

DTW Teckenspråkets dag 2017

Återträffen avrundades med en gudstjänst på teckenspråk och tal i Härnösands domkyrka. Efteråt bjöds besökarna på turkosa tårtor då det var Teckenspråkets dag. FOTO: JENNY EK

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2017-05-15