2023-11-08

Kriget i Ukraina – ett av huvudnumren på Jeju

Irina Chepchina höll i ett av huvudnumren på världskongressen i Jeju i juli. FOTO: Shutterstock

WFD-kongressens tema var Säkra mänskliga rättigheter i tider av kriser. Därför handlade en av huvudföreläsningarna om kriget i Ukraina. Irina Chepchina från det ukrainska dövförbundet berättade om hur den ryska invasionen hittills hade påverkat döva i landet.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sin militära invasion av Ukraina. För miljontals ukrainare tog livet en mardrömslik tvärvändning. Nu gällde det att sätta sig själv och andra i säkerhet, och att ha tillgång till vatten, mat, el och information med mera. Det ukrainska dövförbundet arbetade febrilt med att teckenspråkstolka viktiga meddelanden för allmänheten och publicera dem på sin webbplats och i sociala medier. Förbundet såg även till att alla döva vid behov skulle kunna ha en personlig kontakt för att känna sig trygga. Förbundet bistod också med psykologhjälp i form av videor med handfasta tips på internet.

Under förbundet fanns även 19 olika verksamheter som sysslade med att hjälpa Ukrainas försvar. Exempelvis syddes militärkläder. Verksamheterna ordnade också med tillfälliga härbärgen och sängplatser för döva ukrainare och deras anhöriga. Irina Chepchina berättade att de flesta döva valde att stanna kvar i landet efter krigets utbrott. I februari förra året fanns det 38 600* registrerade döva hos förbundet, innan kriget bröt ut. Antalet döva, som kvarstod i Ukraina, sjönk till 30 900* i april i år. 6 200* döva valde att fly till 34 olika länder. (*DT avrundade här till närmaste hundratal.)

På organisationsnivå fanns det fortfarande lika många regionala organisationer i landet både före och efter krigsutbrottet, det vill säga 22 stycken. I februari i fjol fanns det 63 lokala organisationer (motsv. dövförening). I april i år räknades fyra dövföreningar som ockuperade av Ryssland, och fem dövföreningar var förstörda. Irina Chepchina gav råd till andra nationella dövorganisationer ifall deras länder genomgår någon form av kris. Det ena rådet är att ha direktkontakt med politiker och tjänstepersoner på regerings- och myndighetsnivå för frågor om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så döva inte åsidosätts. Det andra är att se till att det finns ett kontinuerligt informationsflöde på teckenspråk för döva. Och det tredje är att försäkra sig om att alla döva vid behov ska kunna ha en personlig kontakt för råd och stöd. Ta också hjälp av WFD och andra nationella dövorganisationer, är hennes råd.

Hon avslutade sin föreläsning med att säga: – Slava Ukraini (Ära åt Ukraina)!

NICLAS MARTINSSON
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-11-08

Publicerad: 2023-11-08