2021-04-13

Kraftig JO-kritik mot Stockholms stad

Ett dövt barn skulle börja på Vårängens förskola (en förskola i Huddinge med specialkompetens i svenskt teckenspråk) vårterminen 2019. Barnet i fråga hade inga kunskaper i vare sig svenskt teckenspråk eller svenska. Därför var det betydelsefullt för henne att få börja på just den förskolan. Eftersom hennes familj bodde i en annan kommun än Huddinge, tog de kontakt med sin stadsdel inom Stockholms stad om stöd kring det praktiska för dottern att varje dag kunna ta sig till förskolan.

Kommunikationen med stadsdelen upplevdes som bristfällig. Stockholms Dövas Förening (SDF) och HRF Stockholm beslöt tillsammans med familjen att anmäla stadsdelen till Justitieombudsmannen (JO). I slutet av mars i år kom JO-beslutet i vilket stadsdelen får kraftig kritik för att varken ha inlett en utredning eller ha fattat ett formellt beslut. Familjen fick därmed ingen möjlighet eller rätt att få sin sak prövad i domstol. SDF och HRF Stockholm kräver upprättelse för familjen. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-04-13

Publicerad: 2021-04-13