2023-02-25

Korttidsboende för döva i Göteborg

En döv pensionär i Göteborg bröt foten och behövde få rehabilitering. Det ledde till att man tog fram en korttidsplats på äldreboendet Åkerhus.

Pernilla Petersén, administratör för teckenspråkig äldreomsorg i Göteborgs kommun, berättar: 

– “Vård- och omsorgsboendet har just nu sex lägenheter, varav en har stått tom. När en av våra hemtjänstbrukare var i behov av korttidsplats omvandlades platsen till en korttidsplats. Platsen varierar efter behov. Om behovet ökar har vi även möjlighet att utöka platserna. Den teckenspråkiga personalen arbetar både på boendet och i hemtjänsten. Det är det som är så bra när de väl flyttar till korttidsboendet, de känner redan personalen”.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-05-25

Publicerad: 2023-02-25