2013-06-14

Kortare kongress i år

69 ombud från landets dövföreningar intog SDR:s kongress i Malmö i dag. Den är till skillnad från tidigare år endast tre dagar lång, inte fyra. SDR har kortat det högsta beslutande organet inte bara av ekonomiska skäl utan också för att de vill att den ska vara mer effektiv. Kongressen inleddes med att en film visades från SDR:s kongress i Malmö 1957. En ung Lars Kruth – dövrörelsens nestor – syntes till. I dag gick ombuden bland annat igenom SDR:s verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 2012. Förbundets ekonomi är god. Förra året gjorde de en vinst på 0,83 miljoner kronor. Nu uppgår det egna kapitalet till nära 9,7 miljoner kronor. I morgon fortsätter kongressen. Då ska de 51 motionerna och 3 propositionerna behandlas. Styrelsevalet äger också rum då. 
DT livesänder hela kongressen här.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-06-14