2021-06-28

Konst på distans låser upp instängda drömmar

Konst av (fr.v.): Alba-Luz Angarita, Anna-Lena Hagnell Olehn, Maria Hermanson och Linda Ljunghäger.

Coronaåret blir allt längre och saknaden efter kultur och sociala sammanhang gör att allt fler händelser och events sker på distans. Hösten 2020 påannonserade SIMA Folkhögskola i Åkarp att de startar upp en konstkurs på distans denna vårtermin. Hur kan man måla och teckna och uppleva konst tillsammans utan att sitta i samma rum?

Dövas Tidning har tidigare berättat om en distansbokcirkel på teckenspråk och om kärlek på distans. Nu träffar DT Hien Wollinger och Jenny Karlsson från SIMA i Åkarp som i höstas skapade en konstkurs på distans. Korta videosnuttar som beskrev vad kursen skulle erbjuda lades ut på sociala medier. De lockade så många ansökande att de fick bilda två grupper. Deltagarna är nu strax under 20.

Hien och hennes kollegor hade sedan tidigare haft tankar på att ha distanskurser men inte gjort slag i saken. Man behövde inte heller det som nu. Men i och med pandemin togs idén tillvara och tillsammans med Jenny togs en kursplan fram och innehåll skissades fram. Skolledningen var positiv till planen och de skred till verket.

I dag bedrivs visserligen nästan all undervisning på distans men där de vanliga fysiska lektionerna hålls i digitala klassrum hålls den här kursen helt och hållet på distans. Deltagarna gör sina övningsuppgifter på egen hand och tittar på föredragen när de har tillfälle, ofta på kvällstid och helger.

Kursen vill lära ut de absoluta grunderna i konst. Att välja ut vad och gränsa av har varit svårt men samtidigt har Hien och Jenny hela tiden tänkt att kursen främst ska vara lustfylld och mana till kreativitet. De har båda lagt ner mycket tid på att förbereda kursen. Föredragen och instruktionerna till uppgifterna spelas in på svenskt teckenspråk och läggs ut på en lärplattform. Där kan man också välja att läsa instruktionerna på svenska. På samma plattform träffas deltagarna och diskuterar. De kan också boka tid med lärarna för att få feedback och stöd.

Många av deltagarna har haft tidigare erfarenheter av konst men aldrig på teckenspråk. Kursen har, som en deltagare sagt till Hien och Jenny, öppnat upp stängda dörrar. Även om deltagarna haft ett konstintresse sedan länge har de kanske inte alltid vetat vilka tekniker som finns att tillgå eller vilka begrepp som finns, berättar Hien som är utbildad bildlärare och konstnär. Kursens materiallista är lång och lockande och innehåller förutom akvarellfärg, penslar, kol och papper bland annat pennor med blyerts av olika hårdhet. Hien berättar att enbart med de här pennorna kan man få fram variationer i penndragen. Teckning är grunden till all bildkonst.

Jenny är fotograf och har, liksom Hien, ett brinnande intresse för konsten. Hon lär ut bildkomposition och konsthistoria. Bildkomposition handlar om att förstå vad hjärnan uppfattar som spännande, vackert och fängslande. Jenny beskriver hur hon tillsammans med Hien velat välja ut konstnärer från olika tider och riktningar. Banksy, Hilma af Klint, Frida Kahlo och Picasso är konstnärer som alla skiljer sig åt väldigt mycket.  Genom att studera konst förstår vi den värld där den skapades. Vi förstår även mer om oss själva och vår tid.

Kursen har förutom sina digitala träffar även ett digitalt galleri där deltagarna ställer ut sin konst. Kursdeltagarna är positivt inställda till varandra och tacksamma – det har stundtals överväldigat Hien och Jenny som båda blivit inspirerade. De har båda förhoppningar om att kunna fortsätta med ett andra steg i höst, med samma grupp.

TEXT: JENNY SCHÖLDT
FOTO: SIMA FOLKHÖGSKOLA

Uppdaterad: 2021-06-28

Publicerad: 2021-06-28