2014-06-27

Kaxig kampanj i Almedalen

FOTO: NICLAS MARTINSSON||

Alla vet vad fuck you betyder, enligt SDUF. Även SDR ska vara på plats under politikerveckan.

Sveriges Dövas Ungdomsförbunds (SDUF) representanter tänker inte vara snälla i Almedalen. De vill istället visa att de har lust att säga fuck you därför att arbetsmarknaden inte är tillgänglig för unga döva. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) ska också kampanja och nätverka under politikerveckan för att få gehör för sina frågor. 

På söndag startar Almedalsveckan i Visby. Region Gotland räknar med att över 25 000 deltagare kommer, vilket är rekordmånga. Att ett nytt rekord väntas slå i år beror på att riksdagsvalet äger rum i september.

SDUF släpper en kaxig kampanj om att de får lust att säga fuck you varje gång de kommer i kontakt med arbetsmarknaden därför att ansvarsfrågan för teckenspråkstolkning i arbetslivet är oklar. De känner också för att svära när de blir diskriminerade för att döva måste registrera sig på Arbetsförmedlingen även om de redan har ett jobb och skriva under på att de har nedsatt arbetsförmåga för att få tillgång till hjälpmedel och begränsade medel till tolk i arbetslivet. Och de blir också förbannade när de inte får göra yrkespraktik eller släpps in på högre positioner eller får jobb motsvarande sin utbildning.
– Fuck you är en enkel men slagkraftig markering. Alla vet vad tecknet betyder. Under Almedalsveckan slåss vi med andra grupper om att få uppmärksamhet och gehör för våra frågor. Partierna prioriterar inte våra frågor så högt. Därför är det extra viktigt att vi syns under veckan! säger Olivia Renner Balkstam, vice ordförande för SDUF.

Syftet med kampanjen är inte bara att få politikers uppmärksamhet utan också:
– Det är att det ska bli en självklarhet för politiker att ta kontakt med oss och använda vår sakkunskap redan i början av den politiska processen så att rätt beslut fattas som gynnar alla, säger Isabella Hagnell, samordnare för SDUF under Almedalsveckan.
Kampanjen har redan före Almedalen gett resultat. SDUF har skrivit en debattartikel i Aftonbladet. Jessica Polfjärd (M), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har svarat på den.

SDR ska dela ut tre olika rundformade flygblad.

DTW SDR i Almedalen

Det ena handlar om att teckenspråkiga döva och hörselskadade får sämre villkor på arbetsmarknaden. Detta eftersom tolkkostnader som det offentliga tidigare tagit ansvar för har successivt lagts över på arbetsgivare. SDR kräver att det offentliga ska ta sitt ansvar för tolk i arbetsliver för döva och hörselskadade. Det andra rör hälso- och sjukvård. Döva och hörselskadade riskerar att bli ännu sjukare om de får fel vård på grund av okunnig vårdpersonal och om de inte har rätt att bo på ett teckenspråkigt äldreboende med mera. Det tredje handlar om att barn inte alltid får lära sig teckenspråk och undervisning på teckenspråk på grund av begränsningar i skollagen, brist på teckenspråkslärare och okunskap hos beslutsfattare.
– När vi i våras besökte dövföreningarna i landet var det särskilt tre frågor som ofta togs upp: tolk i arbetslivet, vård på teckenspråk och barns rätt till teckenspråk, säger Hanna Sejlitz, ordförande för SDR.
SDR har bokat möten med en rad politiker för att höra hur de ställer sig till frågorna ovan. Tanken med mötena är att de inte slutar i Almedalen utan politikerna och SDR har fortsatt kontakt.

Så följer du Almedalsveckan

SDR om Almedalen på Facebook och Twitter. Hanna Sejlitz twittrar också. Alla som inte har Facebook och Twitter kan ändå besöka deras sidor.

SDUF på Facebook och Twitter.

SVT Nyhetstecken sänder de teckenspråkstolkade partiledartalen varje dag. SVT:s politiska kommentator, Mats Knutson, kommenterar respektive tal efteråt.

Expressen TV ska också teckenspråkstolka sina partiledarintervjuer måndag-torsdag.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-06-27