2015-09-17

Jubel – Risbergska flyttar till Rudbeckskolan

||

Blev klart efter beslut i gymnasienämnden.

Nu är det klart vad som händer med de kvarvarande eleverna på Risbergska skolan som stänger nästa höst. Det blir Rudbeckskolan nästa för Risbergskas riksgymnasieelevers del. Det beslöt gymnasienämnden i Örebro igår. Beslutet möttes med glädje av både lärare och elever.

Det efter att politikerna tagit in synpunkter från både elever och personal och intresseorganisationer (bl.a. Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund).
– Vi har tillgodosett önskemålen så gott det går, och det finns plats på de skolor som ska ta emot eleverna, säger Per-Åke Sörman, (C), ordförande för gymnasienämnden till P4 Örebro.

CITAT från Nygårds:

Per-Åke Sörman är säker på att integrationen av Riksgymnasiet med Rudbeck lyckas väl.
– Samarbetet mellan elever och personal som varit här kommer att följa med dit, vi ska inte tulla på tekniken, det ska vara ljudkvalitet B, som här på Risbergska. Det får inte bli ett “Risbergska i Rudbeck”. Det ska vara ett Rudbeck för alla säger han till P4 Örebro.

CITAT från Nygårds:

Vad händer med de nuvarande lokalerna på Risbergska?
Skolverksamheten upphör inte där – Komvux flyttar in 2016.

 


Beslutet i sin helhet:

Att Riksgymnasiets elever från Risbergska gymnasiet kommer att integreras på Rudbeck gymnasiet. Hörseltekniska lösningar installeras i nödvändigt antal klassrum. Även samhällsprogrammet från Risbergska följer med till Rudbeck.
Sam-media flyttas i sin tur till Karolinska gymnasiet (undantaget kommande årskurs 2 och 3 som flyttar med till Rudbeck).
SAHA (samhällsprogrammet, högfungerande autism) flyttas till Virginska gymnasiet, liksom IM-programmet.

 

 

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-09-17