2011-08-26

Johanna Mesch ger ut en databas i ny skepnad

Korpus mer levande än lexikon


I höst kommer en unik korpus. Den visar, till skillnad från teckenspråkslexikonet, naturliga och spontana samtalssituationer på teckenspråk.

Teckenspråkslexikonet visar konstruerade exempelmeningar. Alltså vet aktörerna vad de ska teckna. Korpusen är annorlunda; personerna samtalar nämligen mer eller mindre spontant och naturligt. De är 42 till antalet, i olika åldrar, både kvinnor och män, kommer från Norrland, Svealand och Götaland, har gått i dövskola, hörselklasseller integrerat, och är döva och hörande. Och så är de höger- eller vänsterhänta. 
– De ska spegla dövsamhället, säger Johanna Mesch, projektledare.

Korpusen innebär mycket arbete för henne och fem medarbetare. De annoterar nämligen vartenda tecken. I korpusen ska man kunna söka ord på både teckenspråk och svenska. Och inte bara det, man kan också söka mer specifikt, till exempel region och ålder. I höst kommer en liten del av korpusen att läggas ut på nätet. I december är allt förhoppningsvis klart. Då finns det drygt 10.000 tecken. 
– Man kan bland annat upptäcka teckenvarianter, till exempel enhands- eller tvåhandstecken som har samma betydelse, säger Johanna Mesch.

Holland var först i världen med en för allmänheten tillgänglig teckenspråkskorpus. Nu har även Australien, Storbritannien och Tyskland med flera en sådan. Fördelarna med korpusen är flera: man kan se hur ett tecken används i ett sammanhang, som dessutom är naturligt, och av vem.

FOTNOT
Korpus betyder “Ett stort språkmaterial” 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2011-08-26