2019-01-16

Johanna Mesch är Sveriges första döva professor

Nu har Sverige äntligen återigen en professor i teckenspråk efter att Brita Bergman gått i pension 2012. Det är Johanna Mesch som nyligen blivit befordrad till professor i teckenspråk vid Stockholms universitet. Hon är därmed Sveriges och Nordens första döva professor. Hennes bakgrund i korthet: 1998 disputerade hon med avhandlingen Teckenspråk i taktil form – turtagning och frågor i dövblindas samtal. Därför har taktil teckenspråkskommunikation hos personer med dövblindhet kommit att bli ett av hennes forskningsintressen. Andra forskningsintressen är tvärspråkliga jämförelser mellan tecknade språk, skriver Stockholms universitet på sin hemsida. Hon är nu inblandad i ett treårigt forskningsprojekt, Från tal till tecken – att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk, tillsammans med Krister Schönström.
DT har intervjuat Johanna Mesch i senaste numret av papperstidningen om hennes tid som gästprofessor i Brasilien. Läs mer här.

Uppdaterad: 2021-02-23

Publicerad: 2019-01-16