2022-11-09

Johan Robach – döv rektor för Västanvind förskola

Johan Robach. FOTO: PRIVAT

Västanvind är en privat förskola som drivs av Västanviks folkhögskola. De tar emot barn som står i den kommunala barnomsorgskön och även barn till föräldrar som går kortkurser på skolan. Västanviks rektor Carina Högberg tror att en döv rektor kommer att ha en positiv påverkan på förskolans teckenspråkiga profil. Johan Robach heter den nya förskolerektorn. ”Det känns bra att få jobba som rektor för Västanvind! Min vision är att vi ska stärka vår teckenspråkiga profil och ha en bra språkmiljö för barnen. Jag vill att Västanvind ska vara ett bra alternativ för vårdnadshavare till barn med hörselnedsättning och teckenspråkiga barn”, säger han.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-11-09

Publicerad: 2022-11-09