2018-02-27

Iskall protest mot slopad handikappersättning

||

I morse ägde en manifestation rum på Mynttorget i centrala Stockholm för att protestera mot slopad handikappersättning. Cirka 200 personer deltog – de trotsade iskall vind och snö.

Regeringen föreslår att handikappersättningen slopas och istället ersätts med en merkostnadsersättning. I dag garanteras döva, gravt hörselskadade och synskadade en månatlig schablonersättning, minst 1 344 kronor per månad.
Den garantin kan komma att försvinna i framtiden. Istället måste döva, gravt hörselskadade och synskadade detaljerat redovisa sina merkostnader när de ansöker om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan.

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Synskadades Riksförbund (SRF), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Unga med synnedsättning protesterar kraftigt mot förslaget. Därför arrangerade de en gemensam manifestation i morse där de lämnade över 5 000 namnunderskrifter – 2 725 i punktskrift från SRF och 2 328 från SDR – till Marie Olsson (S), suppleant i socialförsäkringsutskottet. Egentligen var planen att utskottsordförande Fredrik Lundh Sameli (S) skulle ta emot namninsamlingen men han fick förhinder på grund av snöoväder.

Trots bitande iskyla var stämningen god på Mynttorget. Deltagarna höll en kampsång på svenska och teckenspråk flera gånger under manifestationen:

Ni som lyssnar, ni som ser.
Sluta upp att skära ner!

Eran måttstock, våran stupstock.
Rör ej vår schablon!

En av de personer som deltog i manifestationen var Jenny Hägglund. Till Dövas Tidning sade hon att det var självklart att vara med och protestera mot regeringens planer. Hon är orolig för att om handikappersättningen slopas så riskerar Försäkringskassan att fatta olika beslut för olika personer beroende på vilka handläggare de får.

Tal hölls på torget av SDR:s, SRF:s, FSDB:s och Unga med synnedsättnings respektive ordförande. En annan talare var riksdagsledamoten Bengt Eliasson (L). Han berättade att partiet Liberalerna kommer att rösta mot förslaget.

När det var SDR:s ordförande, Åsa Henningssons tur att tala, pekade hon på riksdagshuset och sade följande:

– Det är de (samhället) som ansvarar för att bevisa och försäkra oss en full delaktighet i samhället, på alla nivåer och inom alla områden, inte ska ansvaret ligga hos oss!

Direkt efter talet berättade hon för Dövas Tidning att förbundet tillsammans med SRF kommer att lägga upp strategier för hur de ska få oppositionen och regeringen att förstå hur betydelsefull handikappersättningen är för deras målgrupper. Det är att de ska begripa att ersättningen inte bara är för att kompensera för merkostnader som uppstår på grund av funktionsvariation utan också för att samhället är fortsatt otillgängligt på en rad områden, till exempel tolktjänst.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


Läs mer om varför SDR, SRF, FSDB och Unga med synnedsättning protesterar mot slopad handikappersättning:

SDR:
Rör inte dövas rätt till en schablonersättning!

SRF:
Brister i regeringsförslag till ny merkostnadsersättning

Debattartikel i Svenska Dagbladet:
Reformförslag slår hårt mot synskadade och döva

Se fler inlägg under hashtaggen #säkrahandikappersättningen på Instagram, Facebook och Twitter.

 

Uppdaterad: 2021-03-09

Publicerad: 2018-02-27