2023-02-22

Intervju med Therese Rollvén och Charlotte Gustavsson

Charlotte Gustavsson och Therese Rollvén på premiärvisningen.

Under parollen “Från förbjudet språk till teckenspråk självklart” har SDR under 2022 firat sitt 100-årsjubileum. Detta har firats på flera olika sätt, bland annat genom en jubileumsfilm som producerats av Dramaski på beställning av SDR. Filmen är ungefär en timme lång och porträtterar SDR:s långa och innehållsrika historia. DT har fått sitta ner och prata med Therese Rollvén och Charlotte Gustavsson som är hjärnorna bakom filmen, och som varit med från början till slut.

Varför valde ni att göra en film till 100-årsjubileet och inte en bok?
– Det var en önskan från förbundsstyrelsen och ledningen. Så mycket finns ju i skrift, så vi ville aktivt lyfta teckenspråket, berättar Charlotte. Vi hade erfarenhet sedan tidigare från när vi tillsammans med Dramaski gjorde en film till IK Hephatas 125-årsjubileum. Den filmen var inte alls lika storskalig, men konceptet var ungefär likadant i det att det följde en tidslinje och innehöll bildspel och berättande på svenskt teckenspråk. Vi tog inspiration av den.

Vad har ni fått för respons?
– Syftet med filmen var att den ska visas på jubileumsfesterna under hösten, berättar Therese. Startskottet gick i Göteborg och sedan dess har den visats i Malmö, Sundsvall, Stockholm, Örebro, Leksand och Umeå. Jag fanns på plats i Göteborg och Stockholm. Min bild är att de som sett filmen blivit positivt överraskade och tyckt att det varit spännande att få den upplevelsen på teckenspråk. Vissa som var med förr minns tillbaka.
– Det blir nästan som en resa tillbaka i tiden, tillägger Charlotte.
– Många som är med på festerna är ju äldre och de minns de händelser som porträtteras i filmen, oavsett om de var med eller inte, berättar Therese. De händelser som skildras i slutet kanske de yngre känner igen eller minns mer. Förbundsstyrelsen och kansliet fick se filmen först av alla, innan jubileumsturnén var igång. Det var roligt för dem och responsen var lika positiv då.

Vad har varit tuffast med att göra filmen och vad har varit roligast?
– Vi valde ju att göra en tidsresa, och det i sig var ju en utmaning, säger Charlotte. Hur summerar man egentligen 100 år? Vi diskuterade om vi skulle ha ett annat upplägg, men vi kände att en tidslinje var det bästa alternativet. Det blir mera av en röd tråd då, och tydligt hur saker utvecklats framåt. Det som har varit roligt är att vi har fått se alla små lösningar på olika problem och utmaningar. Då får man ny energi mellan varven.
– Jag är imponerad över hur vi organiserade oss, inflikar Therese. Det var ju ett stort projekt, mycket som behövde göras, bland annat fanns det dövhistoriska materialet utspritt runt om i landet och flera olika personer var inblandade. Det var roligt att vi kunde styra upp det och att det blev så bra.
– Det känns också varmt i hjärtat att man har fått vara med och göra denna film, säger Charlotte. Dessutom känner vi stor respekt inför att få lyfta vad andra har gjort genom tiderna, vilket görs alltför sällan. Vi måste påminna varandra om vad som har hänt förr och inte ta saker för givet. Vi får inte heller glömma äldre döva som kämpat för oss som är yngre.
– Absolut, säger Therese och nickar. Det har varit en ambition för oss, att lyfta och synliggöra deras arbete.

Kan man säga att det är en hyllningsfilm?
Båda nickar och utbrister:
– Ja!

Någon del av filmen ni är extra nöjda med?
– Själva konceptet, att det blev så snyggt med färgerna och effekterna tack vare Dramaskis dövkompetens, säger Charlotte.
– Och att det är en fin blandning av bilder, filmer och berättelser, inflikar Therese.
– Ja, instämmer Charlotte. Flera har sagt att de fastnade i filmen och inte märkte att en timme hade gått. Det känns roligt att man har fångat publiken.
– Det tycker jag vi kan vara stolta över, säger Therese.

Vad vill ni säga för att avrunda denna intervju?
– Vi hoppas att många får se filmen. Sprid gärna vidare till anhöriga, vänner, politiker och beslutsfattare, säger Therese. Svensk undertext finns! Dövas historia ska synliggöras och är en viktig del av Sveriges kulturarv.

Var kan man se jubileumsfilmen?
– Den finns att se kostnadsfritt på sdr.org/100ar, avslutar Charlotte.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se


Unik film lanserad: Från förbjudet språk till teckenspråk självklart
Du hittar jubileumsfilmen på www.sdr.org/100ar
Filmen är en timme lång och på svenskt teckenspråk med svensk undertext.

Uppdaterad: 2023-02-22

Publicerad: 2023-02-22