2023-09-15

Internationella dövveckan inleds

Den internationella dövflaggan som valdes under WFD:s generalförsamling i Jeju 2023

Idag, måndagen 18 september, inleds International Week of Deaf People (internationella dövveckan). Internationella teckenspråksdagen firas lördagen 23 september. Temat för i år är “en värld där alla döva människor kan teckna överallt”. DT uppmärksammar också veckan genom att publicera artiklar och filmer från bland annat världskongressen och bevakningarna i huvudstaden Seoul.

Så här skriver World Federation of the Deaf (WFD) på sin hemsida om årets tema, som lyfts särskilt på internationella teckenspråksdagen lördagen 23 september:
“Today, we share the WFD’s vision of a world where deaf people everywhere can sign anywhere. A world where deaf people are seen as a part of the natural range of human diversity, and national sign languages are celebrated and used everywhere as part of national societies. The WFD calls upon all governments to take measures to ensure at least 50% of their children and youth know their national sign languages, as a step towards building societies in which deaf people everywhere can sign anywhere”.

Översättning till svenska:
“Idag lyfter vi fram WFD:s vision om en värld där döva människor över hela världen kan teckna överallt. En värld där döva människor blir sedda som en del av den naturliga bredden och olikheten hos människor i stort, och där nationella teckenspråk är firade och används överallt som en naturlig del i världens samhällen. WFD uppmanar alla myndigheter världen runt att säkerställa att åtminstone 50% av alla barn och ungdomar kan sitt lands teckenspråk, som ett steg mot att bygga samhällen där döva människor över hela världen kan teckna överallt”.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-09-18

Publicerad: 2023-09-15