2011-10-04

Malin talade inför FN:s generalförsamling

FOTO: NICLAS MARTINSSON

Representerade Sveriges 76 ungdomsorganisationer. Talet fick fint beröm.

Idag talade Malin Johansson i FN:s generalförsamling, som representant för 76 svenska ungdomsorganisationer. Hon tog upp ungas delaktighet och unga med funktionsnedsättning och andra marginaliserade grupper i sitt tal.

– Idag exkluderas ungdomar i stor omfattning från beslutsfattandet. Det gäller särskilt ungdomar med funktionsnedsättning, som är en väldigt marginaliserad grupp. Ca 180-220 miljoner ungdomar i världen lever idag med en funktionsnedsättning, säger Malin som vill betona vikten av att alla ungdomar får möjlighet att vara med och påverka, för det är det enda sättet att nå förändring menar hon.

DT fick ta del av hennes tal. Här delar av talet, fritt översatt:
“Idag skulle jag vilja tala om ungdomar. För att vara mer exakt, skulle jag vilja prata om en viss grupp av ungdomar, en grupp som ofta utestängs och marginaliseras. Och jag skulle vilja göra det genom att börja prata om mig själv.

Jag, som representant för 76 svenska ungdomsorganisationer med mer än en halv miljon medlemmar.
Jag studerar vid ett universitet. Jag har ett jobb. Jag har en lägenhet. Jag har ett körkort.

Tillsammans med allt detta borde betyda att min kapacitet inte skulle ifrågasättas. Men jag får fortfarande frågor om hur jag kan flyga själv, frågor om huruvida jag kan läsa, resa och leva mitt liv som jag gör. Min intelligens ifrågasätts och jag får kommentarer om mitt utseende när jag försöker framföra en seriös poäng. Eftersom jag är döv, jag är ung, jag är en kvinna.

Ett funktionshinder betyder inte oförmåga, att vara ung betyder inte icke oberoende. Att vara kvinna innebär inte att vara ett objekt.”

Hon framförde sin oro över omvärldens exkludering av ungdomar, speciellt kvinnor och funktionshindrade i dessa svåra tider. Hon bad församlingen att tänka efter, att det är en tidinställd bomb det är fråga om. Över hela världen ser man att det demonsteras och görs uppror av ungdomar. Det är dags att ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten men också funktionshindrades situation, menade hon.

“Det finns 180-220 miljoner ungdomar med en eller flera funktionsnedsättningar i världen. Alla mänskliga rättigheter gäller för oss också. Det kan låta som en självklarhet, men det är långtifrån så. Ungdomar med funktionshinder är oftare diskriminerade. Många lever skyddade och oinformerade liv, undangömda hemma.
De är isolerade och deras oberoende kvävs. De är marginaliserade och diskriminerade i utbildningssystemen och på arbetsmarknaden. Detta måste förändras. Alla ungdomar skall ha lika möjligheter.” säger Malin som betonar att utbildning och tillgänglighet är två nycklar till ett mer jämställt samhälle. Ett deltagande på lika villkor ger ett jämställt samhälle, enligt henne. Och skolan måste vara mer fysiskt närvarande och tillhandahålla skolmaterial såväl för döva som blinda och andra, menar hon.

“Herr ordförande, mina damer, herrar och övriga. Vi har kommit överens om millennieutvecklingsmålen. Det är dags att uppfylla dem. Vi har kommit överens om WPAY (World Programme of Action for Youth). Det är dags att genomföra den. Vi har enats om konventionen för funktionshindrade. Det är dags för en universell ratificering av det. Men låt oss inte stanna där.
Det är dags nu för mänskliga rättigheter att vara för alla. Jag tycker det är oacceptabelt att unga människor inte har samma möjligheter att delta och påverka som alla andra. Det är dags att inkludera unga människor på riktigt – alla ungdomar.” avslutade hon.

När DT får en kort mejlrapport berättar hon att folk gav fint beröm till henne för hennes tal.
– Himla roligt, säger hon till DT.

Mer om Malin Johansson och om hennes arbete som representant för LSU kan ni läsa i denna artikel som publicerades före sommaren i papperstidningen:

https://dovastidning.se/sverige/item/84-malin-representerar-sveriges-ungdomsorganisationer-lsu-i-fn 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-10-04