2020-11-19

Hur skriver man svenskt teckenspråk i förkortad form?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


Det finns många olika sätt att förkorta namnet svenskt teckenspråk. En förkortning som blivit vanligare är STS, som är en initialförkortning av svenskt teckenspråk.

Inom språkforskningen är det brukligt att ange språkets namn i förkortad form på det inhemska skrivna språket. Så amerikanskt teckenspråk blir ASL (American Sign Language), tyskt teckenspråk blir DGS (Deutsche Gebärdensprache) och danskt teckenspråk blir DTS (dansk tegnsprog). Enligt samma konvention kan man skriva STS för svenskt teckenspråk.

Det gäller dock att vara försiktig med förkortningar eftersom utomstående kanske inte förstår dem. Så första gången i texten bör man skriva ut hela namnet med förkortningen inom parentes. Om namnet sedan förkommer flera gånger i texten kan man enbart använda förkortningen.

Att bara skriva teckenspråk får också ses som en förkortad form. Det talas faktiskt flera olika tecknade språk i Sverige. Inflyttade döva kan använda ett annat tecknat språk inom familjen och med landsmän som bor i Sverige. Så för tydlighetens skull behöver man ibland skriva ut hela namnet svenskt teckenspråk, lettiskt teckenspråk etc.

TOMMY LYXELL
Språkrådet

Uppdaterad: 2024-02-08

Publicerad: 2020-11-19