2011-12-29

Hur mår Manillaskolans ek?

FOTO: NICLAS MARTINSSON

Dövas Tidning tar reda på om Manillaskolans kända ek – till skillnad från TV-eken – kan leva vidare.

TV-eken blev en stor snackis i Stockholm. Därför vill Dövas Tidning ta reda på hur Manillaskolans kända ek mår.

 

Manillaskolans främsta symbol är Kungseken. Den står i hörnet Manillavägen och Djurgårdsvägen. Trädet har länge varit skolans logga.

Hur mår Kungseken?
– Sist vi inventerade trädet var 2010. Det står här (reds anm: i databasen) att det är ett friskt träd, säger Miquel Jaramillo, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Han arbetar bland annat med nationella åtgärdsprogram för hotade arter och har i nära fem år koordinerat arbetet med inventering av värdefulla jätteträd.

Hur stort är trädet och hur gammalt är det?
– 7,02 meter i omkrets. Åldern är väldigt svår att fastställa. Man brukar säga att ekar som är större än 6 meter är mer än 300 år gamla. Det är det minsta man kan säga, säger Miquel Jaramillo och fortsätter:
– Sedan står det att eken är fylld med cement och det finns ett spännband som håller ihop vissa grenar i trädet.

Hur vanligt är det att en ek är fylld med cement?
– Det är vanligt med cementfyllda träd i Stockholm och på södra Djurgården. Man pumpade in cement i ett ihålligt träd tills det var helt fyllt. Man trodde under 50-talet att cementet gav stabilitet och förlängde livet på trädet. Men nu vet man att man faktiskt förstör trädet fortare genom att cementera.

Enligt Miquel Jaramillo verkar Kungsekens krona vara tämligen frisk. Det betyder därmed att trädet borde må ganska bra. Han anser dock att det är negativt att trädet ligger så nära vägen. På den lilla gröna ytan där trädet står, är jorden kompakt. Det kan försvåra trädets närings- och vattenupptagningsförmåga. Att trädets krona är stark, innebär dock inte att trädet inte kan ramla.
– Det är något som bedöms av aborister (trädvårdare), säger Miquel Jaramillo, som uppger att han gissar att en ek i genomsnitt kan bli 500 år gammal.

Eva Mari Halén är rektor vid Manillaskolan. Eftersom skolan nu är en del av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), används inte längre den kända ekloggan. Trädet är dock fortsatt viktigt för skolan, enligt henne. Skolans interna katalog för elever, personal och föräldrar har eken som omslagsbild.

Dövhistoriker och Sveriges Dövhistoriska Sällskaps ordförande, Tomas Hedberg, anser att trädet är av stort dövhistoriskt värde. Det fanns redan när Manillaskolan bildades 1809.
– Eken och Manillaskolan har alltså levt i symbios i över 200 år. Jag tycker därför att eken borde heta Manillaeken, inte Kungseken, säger Tomas Hedberg, som beklagar att ekloggan inte längre finns kvar.

Ekloggan hade enligt honom kunnat användas tillsammans med SPSM:s äppeklyfta-logga.


FAKTA OM TV-EKEN

TV-eken stod mitt på Oxenstiernsgatan. Anledningen till namnet var att den var granne med SVT-byggnaden. Trafikkontoret bedömde att eken, drabbad av rotröta, skulle kunna falla när som helst och utgjorde en fara för trafikanter. Därför beslöt de att trädet måste fällas. Beslutet upprörde många och väckte reaktioner på Facebook och Twitter. Några gjorde sig lustiga över de arga trädkramarna. DN och andra medier rapporterade om TV-ekens öde. Ett 30-tal trädaktivister och ett 40-tal poliser var på plats när trädet sågades ner bit för bit den 25 november. SVT filmade händelsen.


Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-12-29