2020-02-27

Hur gör jag för att få arbetstekniska hjälpmedel?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


Ta kontakt med Dövkonsulent eller Arbetsförmedlingens handläggare och förklara vilket stöd du/ni behöver på arbetet. Dövkonsulenten behöver träffa dig och göra ett arbetsplatsbesök för att bedöma och motivera varför du behöver arbetstekniska hjälpmedel. Enheten hjälpmedel i Umeå granskar, tar beslut, beställer och skickar brev till dig.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?
Du måste betala tillbaka bidraget om du har lämnat uppgifter som inte stämmer eller om hjälpmedlet eller anpassningen inte har använts som vi har kommit överens om. Om det finns särskilda skäl kan Arbetsförmedlingen besluta att du inte behöver betala tillbaka ersättningen.

Vem ansvarar för hjälpmedlet?
Det är du som äger hjälpmedlet och som ansvarar för att teckna eventuella försäkringar. Du ansvarar också för underhåll, besiktning och eventuella skatter. Däremot kan du få bidrag av oss om något hjälpmedel behöver repareras.
Du som är anställd utan lönestöd kan få hjälpmedel från Arbetsförmedlingen första anställningsåret. Försäkringskassan har också hjälpmedel för dig som har anställning.

Dövkonsulenter
Arbetsförmedlingen

*Det här svaret är producerat av experterna själva 

Uppdaterad: 2024-02-05

Publicerad: 2020-02-27