2012-09-28

Hörselskadade som går integrerat mår sämre

Hörselskadade som går integrerat i skolor för hörande mår sämre än döva och hörselskadade som går i specialskolor. Det visar Örebro läns landstings undersökning ”Liv och hälsa ung”. Utredningssekreterare Elin Löfwenhamn säger till tidningen ETC Örebro att det beror på att den kommunala skolan inte kan vara expert på alla funktionsnedsättningar. Sedan påverkar bistra tider och besparingar också, enligt henne. HRF:s ordförande Jan-Peter Strömgren säger till tidningen att trenden är att låta hörselskadade gå integrerat men att den bästa lösningen är att hörselskadade går i hörselklass eller liknande. Han vill se att varje region satsar på särskilda hörselklasser.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-09-28