2021-10-19

Här i världen är tecknade språk erkända

Klicka på uppslaget här nedan.

Här visar DT hur många länder som erkänt sitt respektive nationella teckenspråk*. Resultatet: 66 stycken som motsvarar nästan en tredjedel av världens länder. Se uppslaget här.

ILLUSTRATION: LINDA STÅL


*I vissa länder talas fler än ett nationellt teckenspråk, till exempel Finland och Kanada. På vilket sätt teckenspråket juridiskt sett är erkänt varierar från land till land. Tips: besök wfdeaf.org som har en mer detaljerad världskarta.

KÄLLA: World Federation of the Deaf (WFD), The Legal Recognition of National Sign Languages, uppdaterad augusti 2021. Listan innehåller länder som är medlemmar i FN, och även Kosovo eftersom dess nationella dövförbund är medlem i WFD fast landet inte är medlem i FN. 

(Ur DT:s specialnummer Allt om teckenspråk 2021). 

Uppdaterad: 2021-10-19

Publicerad: 2021-10-19