2019-07-22

Här är WFD:s nya styrelse 2019-2023

||

Nu står det klart att amerikanen Joseph Murray är ny ordförande för World Federation of the Deaf (WFD). Han efterträder Colin Allen från Australien, som lett världsförbundet i åtta år. Dövas Tidning har listan på ledamöterna och resultatet av rösträkningen som ägde rum under generalförsamlingen i Paris i dag den 22 juli. 

Tre personer slogs om att överta ordförandeklubban från Colin Allen: Joseph Murray från USA, Bruno Druchen från Sydafrika och Humberto Insolera från Italien. Den förstnämnda fick flest röster (46 av 81). Bruno Druchen fick 9 och Humberto Insolera 26.
Den svenska delegationen röstade på Joseph Murray.

Joseph Murray vann bland annat på grund av sin långa erfarenhet i WFD och har varit vice ordförande under den gångna mandatperioden. Läs mer om honom här nedan – DT intervjuade honom till senaste numret av papperstidningen (DT nummer 3 2019).

Kasper Bergmann från Danmark var den enda vice ordförande-kandidaten. Därmed blev han invald som vice ordförande.

I styrelsen kan det vara mellan fem och nio ledamöter. I dag var det totalt elva kandidater. De personer som blev invalda som ledamöter är följande:

Florjan Rojba, Albanien
Frank Folino, Kanada
Hjördis Anna Haraldsdottir, Island
Victoria Manning, Nya Zeeland
Stanislav Ivanov, Ryssland
Bruno Druchen, Sydafrika
Withayoot Bunnag, Thailand
Steffan Helbing, Tyskland
Juan Angel De Gouveia Fernandez, Venezuela

Fördelning sett till kön och geografisk spridning:

Kvinnor/män: 2 kvinnor och 11 män
Världsdelar: alla kontinenter finns representerade i den nya styrelsen.


Joseph Murray från USA framhäver att han har lång erfarenhet av det internationella dövsamfundet, att hantera dövrelaterade frågor runt om i världen, och att arbeta för WFD, något han gjort i sammanlagt 24 år. För närvarande är han vice ordförande för världsförbundet.  

– WFD är inte som nationella eller regionala dövorganisationer. Vi är unika i det avseendet att vi är en federation med över 100 nationella dövförbund som medlemmar och är beroende av volontärer och att söka fonder för att bedriva vårt arbete. Jag vet hur WFD ska styras, förklarar han för DT.

Hans vision är att WFD ska förverkliga visionen om en värld där alla döva har rätt till teckenspråk överallt i världen och att deras nationella teckenspråk ska erkännas och kunna användas på alla livsområden. Han säger sig ha ett stort nätverk i det internationella dövsamfundet, den internationella funktionshinderrörelsen och FN.

Till vardags är han professor i amerikanskt teckenspråk och dövstudier vid Gallaudet-universitetet i Washington DC.

– Mitt forskningsarbete berör också rättigheter avseende teckenspråk och mänskliga rättigheter.

Han ger även föreläsningar på Ål folkhögskola (Norges motsvarighet till svenska Västanviks folkhögskola) och undervisar bland annat hörande föräldrar till döva barn.

Han bor i Ål med sin schweiziska fru och deras två barn.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2019-07-22