2017-06-16

Här är alla kandidater som vill sitta i SDR:s styrelse

||

DT listar alla kandidater som vill sitta i SDR:s styrelse, de som är valberedningens förslag och de som motkandiderar.
I morgon klockan 15.30 är det styrelseval. Missa inte livesändningen och liverapporteringen på sdrkongress.org

Valberedningens förslag, med sin motivering:

Förbundsordförande: Åsa Henningsson, Öjebyn (NYVAL)
Hon har haft dövföreningen i hela sitt liv, i princip från födseln då hon har döva föräldrar. Hennes erfarenheter inom föreningsliv omfattar både större och mindre föreningar, från storstäder till glesbygden. Hon är från Norrbotten men har bott och jobbat i Skåne och Stockholm, bland annat som projektanställd på SDR. På sistone har hon gjort uppskattade föreläsningar om språkdeprivation runt om i landet. Åsa har också suttit i SDR:s förbundsstyrelse tidigare. Vi ser att hon brinner för att alla döva ska må bra och för frågor som berör alla döva i alla åldrar, från bebisar till pensionärer. Hon har också varit engagerad i bildandet av det turkosa partiet, där hon bland annat deltog i arbetet för att ta fram ett partiprogram.

Vice förbundsordförande: Malin Kvitvaer, Stockholm (NYVAL)
Hon har varit engagerad i SDUF och feministfrågor samt har erfarenhet från organisationsarbete. Vi ser att hennes erfarenheter kan bli ett bra tillskott i SDR:s arbete och utveckling framöver. Hennes hjärtfrågor är genusfrågor, mångfald och jämställdhetsfrågor.

Ledamot: Stig Kjellberg (NYVAL)
Stig känner mycket väl till förbundet och vet hur det har varit hittills. När det gäller ekonomin kan han mycket och vad förbundet har genomgått hittills. Stig har stor kunskap om stadgar och organisationsarbete. Han har även brett kontaktnätverk inom dövrörelsen.

Ledamot: Malin Törby Vuksa, Örebro (OMVAL)
Hon har suttit i styrelsen och vill fortsätta bland annat med att ro i hamn SDR:s organisationsförändring och delta i utvecklingsarbetet. Hon vill arbeta för rätten till teckenspråk och höja ribban för arbetet, bland annat rätten till teckenspråk inom vård och omsorg, förskola och inom utbildning. Tolkfrågan är också en fråga som hon vill arbeta med. Genom förbättrad tillgång till tolk i utbildning och arbetsmarknad blir situationen bättre för döva. Hon vill arbeta för att få bort de brister som finns inom det sociala området.

Ledamot: Anne-Maj Magnström, Leksand (OMVAL)
Hon har suttit i SDR:s styrelse och haft fokus på information, tillgänglighet och tolkfrågor. Tolkfrågan är något som måste lösas. Hennes hjärtefrågor är teknik, kommunikation och information som tillsammans, kan innebära en förbättrad tillgänglighet för döva. Hon har jobbat med dessa frågor hittills och vill fortsätta detta arbete.

Ledamot: Johanna Björck, Norrköping (NYVAL)
Hon vill fokusera på tolkfrågor och vill använda sociala medier för att få genomslagskraft i frågan. Hennes organisationserfarenhet grundades i Unga Hörselskadade, där hon tidigare varit aktiv. Hon har erfarenhet av att växa upp som hörselskadad och det är en sådan erfarenhet som vi behöver nu när dövrörelsen är i förändring. Vi anser att hon är lämplig till att sitta i SDR:s styrelse. Hon vill också arbeta för att teckenspråk ska få en starkare ställning i samhället, genom bland annat bättre skydd i lagstiftningen.

Ledamot: Louise ”Lolo” Danielsson, Stockholm (OMVAL)
Hon sitter i styrelsen nu och vi föreslår att hon fortsätter. Hon har drivit kulturfrågor, däribland dövas kulturarv och vill jobba med hållbarhet för teckenspråk, precis som det framgår i SDR:s kongresstema. Internationella frågor ligger henne varmt om hjärtat och sitter nu, och avser att fortsätta, i EUD:s styrelse. Det är en bra koppling till SDR och knyter oss samman till WFD. Hon vill också fortsätta arbeta med SDR:s biståndsfrågor.


Här är motkandidaterna

DTW Lasse S Lorentzon
Förbundsordförande/ledamot: Lasse S. Lorentzon, Örebro (NYVAL)
DT har intervjuat honom. Läs artikeln här. Han har sagt att om han inte väljs till ordförande så kan han tänka sig att bli ledamot istället.
I dag på kongressen sade han bland annat (ur vår liverapportering, med reservation för eventuella felaktigheter):
Jag har följt SDR:s arbete och insett att det inte hänt så mycket inom förbundet. Media bevakar inte SDR så mycket. Jag har sett hur teckenspråkets ställning försämrats. Skolresultaten går nedåt, Birgittaskolan vill ha ny personal. De kräver inte teckenspråkskunskap. Vill satsa på barn och ungdomar. Viktigt att barnen får tillgång till rätt utbildning. Sånt ska föras fram på den politiska nivån. Inte lätt att nå fram till politikerna. Jag har varit aktiv i många år. Från en idé till ett beslut är lång process. Där måste man vara professionell. Vi glömmer ofta att döva bara är en av hundra grupper med funktionsnedsättning. Vem lyssnar politikerna på? Jo de som kan argumentera för sin sak. Sedan är det viktigt att det ska vara roligt att arbeta tillsammans, humor är viktigt.

Mattias
Ledamot: Mattias Hellöre, Insjön (OMVAL)
I dag på kongressen sade han bland annat (ur vår liverapportering, med reservation för eventuella felaktigheter):
Jag är familjefar, egenföretagare och har suttit i SDR:s styrelse. Jag ser som döv förälder de hinder vi möts av samhället. Som egenföretagare ser jag problem vi har när det gäller tolkfrågor och fortbildning. Mycket ställer till det. Jag har varit förbundskassör och känner till hur förbundet har drivits. Jag tror att vi kan gå vidare och arbeta på samma sätt som tidigare. Har studerat sex år och sett problem när det gäller tolk och inte fått samma möjligiheter. Jag bor i en liten ort, vet hur det är på landsbygden. Det är ett annat perspektiv jag har med mig.

Sven Erik
Ledamot: Sven-Erik Malmström, Lund (NYVAL)
I dag på kongressen sade han bland annat (ur vår liverapportering, med reservation för eventuella felaktigheter):
Det är inte lätt för en norrlänning/tornedaling att prata om sig själv. Jag är född och uppvuxen i Tornedalen så jag har lätt för att umgås med folk i olika sammanhang. Jag är psykolog. Jag har jobbat med SDR tidigare. Startat upp dövpsykteam och jobbat på tolkutbildningen och jag hoppas att jag kan bidra till att vi får lugn och ro och fred i dövrörelsen. Det har funnits en del stridigheter så vi behöver enas för att påverka och förbättra samhället. Funkar inte med interna stridigheter. Jag tror jag kan bidra med lugn och fokus på framtiden.

Ola
Ledamot: Ola Lundström, Örebro (NYVAL)
I dag på kongressen sade han bland annat (ur vår liverapportering, med reservation för eventuella felaktigheter):
Jag kanske inte behöver presentera mig. Jag var ju valberedningens förslag till ordförande. Jag har funderat över natten och känner nu att jag har mycket att ge och vill bidra till dövrörelsen och vill stärka den. Jag ställer upp som styrelseledamot-kandidat. Förskolan och barn är mina områden. Hoppas att ni röstar på mig så jag får en chans att ingå i styrelsen.

Mimount
Ledamot: Mimount Tebibel, Stockholm (NYVAL)
I dag på kongressen sade hon bland annat (ur vår liverapportering, med reservation för eventuella felaktigheter):
När jag fick frågan blev jag jätteöverraskad. Jag kommer från en familj med flera generationer döva, har döva syskon och släktingar. Föreningslivet ligger mig varmt om hjärtat. Jag har suttit med i Manillaskolans föräldraråd, jag har döva barn. Kommer få döva barnbarn kanske. Jag har lärt mig mycket under åren som varit. Riktar mig till invandrarkvinnor i Sverige, och vi pratar om delaktigheten i samhället som jag brinner för. Jag tycker inte vi har mångfald i styrelsen som jag önskar. Jag vill speciellt lyfta fram invandrarkvinnor.

I dag beslöt kongressen att det ska vara nio styrelsemedlemmar, inte sju som valberedningen föreslog. Så det innebär att nio av tolv kandidater blir invalda i styrelsen i morgon eftermiddag. 

NICLAS MARTINSSON & GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-09

Publicerad: 2017-06-16