2013-04-02

Hanna Sejlitz föreslås bli ny SDR-ordförande

MONTAGE: TOMAS LAGERGREN

Valberedningens slutliga nomineringslista har släppts. Tre helt nya namn föreslås.

Nytänkande behövs i Sveriges Dövas Riksförbund, enligt valberedningen. Därför föreslås Hanna Sejlitz från Hörselskadades Riksförbund efterträda Ragnar Veer. Dessutom finns tre helt nya namn på den slutliga nomineringslistan. 

Hanna Sejlitz är ombudsman vid Hörselskadades Riksförbund. Två av hennes styrkor är att hon, enligt valberedningen, är prestigelös och har ett stort kontaktnätverk. Hon har också lång erfarenhet inom den ideella verksamheten. Om hon vid SDR:s kongress i juni tar över ordförandeklubban är hon den första kvinnan att leda förbundet.

Lolo Danielsson föreslås bli vice ordförande. Hon sitter i SDR:s nuvarande förbundsstyrelse och arbetar till vardags som universitetsadjunkt vid specialpedagogiska instiutionen på Stockholms universitet. Fyra andra personer föreslås bli omvalda. De är:

Göran Alfredsson, teckenspråkslärare, bosatt i Borås
Tord Rådahl, tolkchef, Knivsta
Tomas Hellström, ingenjör, Stockholm
Annalena Hagnell-Olehn, SIUS-konsulent, Skurup

De tre nya namnen är:

Mattias Dahlgren-Hellöre, egenföretagare, Insjön
Lena Johansmide, universitetsadjunkt, Stockholm
Malin Törby-Vuksa, Sundsvall

Enligt valberedningen anser många att SDR behöver förändras och styrelsemedlemmar som tänker nytt. Därför föreslår de de här ovannämnda personerna.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-04-02