2014-04-25

Handisam blir Myndigheten för delaktighet

Den 1 maj byter namn från Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) till Myndigheten för delaktighet (MFD). Myndighetens uppdrag kommer att styras av mål och strategier för funktionshinderspolitik som bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet kommer även att uppgå i den nya myndigheten.

   – Vi på Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga, säger Anne Holm Gulati, ny generaldirektör för MFD.

 

 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2014-04-25