2012-11-28

Hällsboskolan i Sigtuna flyttar till Stockholm

I oktober beslutade Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM att flytta Åsbackaskolan till Örebro 2013.
Nästa skola inom SPSM att flytta är Hällsboskolan. Anledningen till beslutet är att värdkommunen Sigtuna som idag hyser skolan, meddelat att de inte har möjlighet att bemöta de önskemål och behov som Specialpedagogiska skolmyndigheten har på skollokaler integrerat i kommunens grundskola.
 På Hällsbo i Sigtuna går idag 42 elever.
Greger Bååth, generaldirektör på SPSM ser stora fördelar med en samlokalisering av myndighetens verksamheter på Kungsholmen i Stockholm.
 “Förutom den samverkan som blir möjlig med närliggande grundskolor och friskolor, skapar lokaliseringen bland annat möjlighet till samverkan mellan Hällsboskolan och Manillaskolan samt mellan Resurscenter tal och språk och Hällsboskolan.” skriver Greger Bååth i sitt beslut.
Flytten genomförs med start 2014.
Hällsboskolans filial i Umeå berörs inte i nuläget. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-11-28