2013-06-15

Hallå där, SDR:s nya ordförande Hanna Sejlitz

FOTO: TOMAS LAGERGREN

“Väldigt roligt”, säger Hanna Sejlitz.

Grattis!
– Tack!

Hur känns det att du är SDR:s nya ordförande?

– Väldigt roligt. Jag ser fram emot de fyra kommande åren.

Varför tycker du att det är roligt?
– Det finns ett stort engagemang bland ombuden. De har många idéer för vad SDR ska arbeta med i framtiden. SDR är en viktig organisation, inte minst med tanke på vad förbundet och teckenspråket har betytt för döva. Och så är jag personligen intresserad av intressepolitiska frågor och organisationsfrågor. Det ska bli en spännande utmaning.

Vad kommer du att göra den första tiden?
– Först ska jag lära känna dem som jag kommer att jobba tillsammans med. Sedan går vi igenom kongressens beslut och börjar fundera på vad och hur vi vill arbeta den kommande tiden.

Du är ombudsman vid Hörselskadades Riksförbund (HRF). När avslutar du din anställning där?
– Jag meddelar min arbetsgivare nu på måndag. Det är då den normala uppsägningstiden och -processen börjar.

Hur känns det att sluta på HRF?
– SDR och HRF kommer att samarbeta mycket. Så jag klipper inte banden med HRF direkt. Som alltid när man slutar på ett jobb: man saknar sina kollegor. Jag har trivts bra på HRF.

Något du skulle vilja tillägga?
– Många pratar om att de vill förnya SDR och dövrörelsen. Vi ser nu att mycket är nytt. Vi har nyvalda styrelsemedlemmar. Både ordförande och vice ordförande (reds anm: Henrik Sundqvist) är nya för SDR. Och så har vi propositionen “Nya vindar”. Förnyelsearbetet behövs. Den tekniska utvecklingen – hörapparater och CI med mera – har varit enorm på sistone. Och så har internet förändrat våra liv. Vi ska tillsammans komma fram till hur dövrörelsen kan driva det fortsatta arbetet. Det känns positivt att många vill förnya. Det blir nog bra.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-06-15