2011-11-11

Hallå där, Bertil Östberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet

Vad har du för kommentar till Therese Wallqvisters svar?
– Vi har ju infört meritpoäng för moderna språk för vi lever i en allt mer globaliserad värld och för att stimulera unga att lära sig fler språk. Det handlar om att lättare kunna kommunicera med andra i olika delar av världen. Svenska får inte heller meritpoäng.

Jo, men det intressanta är att en student på Stockholms universitets kandidatprogram i moderna språk kan välja teckenspråk som huvudområde. Universitet räknar alltså det svenska teckenspråket som ett modernt språk. Men det tycker inte ni när det gäller gymnasieskolan. Varför bedömer ni olika?
– Det där är helt olika saker, det om vad som ingår i programmen. Meritpoäng är till för att läsa språk för att lättare kommunicera med olika språk i andra delar av världen.

Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg, Språkrådet och Unga hörselskadade med flera oroas av att folk med teckenspråkskompetens i landet i framtiden kommer att vara en bristvara, som till exempel teckenspråkstolkar och i andra yrken. De menar alla att minskningen beror på meritpoängssystemet, och att det borde slopas helt eller så ska teckenspråket räknas med i meritpoängssystemet. Kommentar?
– Men meritpoängssystemet blir värdelöst om vi räknar in alla ämnen. Sen är det möjligt att läsa både… Ja, välja kurser så att man får meritpoäng och läsa teckenspråk i den nya gymnasieskolan.

Jag förstår idén bakom meritpoängssystemet, men det känns inte helt genomtänkt att ett språk står över, när det dessutom är ett främmande språk för hörande nybörjare, säger Språkrådet. Dessutom finns teckenspråket med i den svenska språklagen och enligt språklagen är samhället skyldigt att främja det. Var annars kan man främja det än i skolan?
– Ja, som jag sagt tidigare är att vi ju gärna ser att man läser teckenspråk och det är ju inget problem att kombinera och dessutom välja kurser som ger meritpoäng men man måste komma ihåg att syftet med meritpoäng är att tala med andra i olika delar av världen. Man får inte meritpoäng i svenska heller. Tiden börjar krympa här, jag måste avvika snart.

Men för hörselskadade och hörande är det annorlunda. För dem är teckenspråk ett främmande språk och Stockholms universitet ser teckenspråket som ett modernt språk. Förstår du varför jag tycker det ter sig märkligt att det inte räknas med när det både ses som ett modernt språk av ett universitet och ett främmande språk för hörande nybörjare enligt Språkrådet?
– Det … (kort paus) intressanta för oss att är att vi har meritpoäng för att elever ska lära sig språk som talas i andra delar av världen. Tyvärr måste jag avsluta här, måste iväg.

Ok. Har du något att tillägga?
– Nej. Hej.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-11-11