2013-12-06

Gymnastikläraren tillbakavisar alla anklagelser om sexuella trakasserier

FOTO: STOCK.XCHNG

Läraren ställer sig frågande till allt som händer.

Förra helgen avslöjade Expressen om hur ett antal elever utsatts för sexuella trakasserier av en gymnastiklärare på Birgitta- och Manillaskolan. De berättade att de inte fick ha underkläder på sig under gymnastiklektionerna och att läraren ofta gick in i tjejernas omklädningsrum av olika anledningar.
– Jag tillbakavisar alla påståenden om sexuella trakasserier, säger läraren till DT. 

Elever i olika åldrar berättade för Expressen att gymnastikläraren drog ut gympadräkterna eller -shortsen för att kolla om de hade underkläder på sig. Om de hade det, blev de tillsagda att gå tillbaka och ta av sig underkläderna. Det gällde både killar och tjejer. Läraren hade arbetat på både Birgittaskolan i Örebro och Manillaskolan i Stockholm. Eleverna berättade också att gymnastikläraren ofta gick in i tjejernas omklädningsrum av olika anledningar. Till Dövas Tidning sa tre före detta elever vid Manilla att läraren exempelvis kunde säga “Kan du hälsa kollegan X?” eller fråga “Vem har bakat i dag?”. En dag i veckan sålde äldre elever hembakat bröd i personalens matsal för att samla pengar till klassresan. De ansåg sig bli kränkta. Flickor och pojkar fick också duscha tillsammans som straff för att de hade busat och sprungit in i varandras omklädningsrum. Inte okej, tyckte eleverna. Dessa händelser ska ha ägt rum under 30 års tid, från 1970-talet till början av 2000-talet.

DT tog kontakt med gymnastikläraren och ställde frågor om varför han gjorde underklädeskontrollen och ofta gick in i tjejernas omklädningsrum av olika anledningar. Och varför flickor och pojkar fick duscha tillsammans som straff. Ingen av de här frågorna ville han svara på.
– Av hänsyn till mina närmaste väljer jag att inte medverka i media, säger han till DT och berättar att han känner sig mycket nedstämd.
Han vill dock tillägga att han tillbakavisar alla påståenden om sexuella trakasserier.

En före detta elev berättade för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) om hur gymnastikläraren hade behandlat eleven i fråga under 1990-talet. SPSM som är huvudman för Birgitta- och Manillaskolan, och de andra specialskolorna för döva och hörselskadade. SPSM valde att anmäla ärendet rörande elevens upplevda kränkningar från läraren till både Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Skolinspektionen. Tidigare i veckan svarade Skolinspektionen att de inte kunde utreda uppgifterna vidare. Anledningen var att det hade inträffat långt tillbaka i tiden. Ett rättsäkert beslut kan därför inte fattas, enligt Skolinspektionen. Dessutom arbetade läraren inte längre kvar vid skolan.

I dag svarade DO att de inte heller kan utreda. Händelserna ligger för långt tillbaka i tiden. DO kommer dock att granska Manillaskolans likabehandlingsplan. Granskningen ska vara klar senast den 14 januari. I likabehandlingsplanen finns bland annat instruktioner om hur man ska agera vid upptäckt av trakasserier och kränkande behandling. SPSM anser att en annan myndighet än de själva bör utreda det som hänt. Nu funderar de därför på hur de ska gå vidare för att det som hänt inte ska upprepas. De planerar att ta fram ett förslag tillsammans med det nationella skolrådet där berörda intresseorganisationer, till exempel SDR, och föräldrar är representerade.
– För oss är det ändå viktigt att gå tillbaka för att se vad kan vi lära av detta och hur vi kan förhindra att det sker igen. Tillsammans med rapporten från internrevisionen som syftar till att kvalitetssäkra hur vi arbetar idag, hoppas vi få de underlag vi behöver för att försäkra oss om att barns berättelser idag blir lyssnade till och tas på allvar, säger Greger Bååth, generaldirektör, i SPSM:s pressmeddelande.


LÄS MER
DT har i tre tidigare artiklar skrivit om sexuella trakassarier i dövskolor:

Elever utsatta för sexuella trakasserier i dövskolor
SDI: Vi har inte mörklagt
Sexuella trakasserier på dövskola

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-12-06