2014-06-23

Guldtecken-pristagaren Gunnel Linde avliden

Gunnel Linde har avlidit 89 år gammal. Hon är bl.a. känd för att ha producerat ungdomsprogrammet “Upp med händerna”. Programmet visades på tv 1974 i vilket teckenspråket användes som ett hemligt språk av ungdomarna. Succén lät inte vänta på sig. Ett stort antal svenskar blev intresserade av att lära sig teckenspråk. Vid Sveriges Dövas Riksförbunds kongress i Leksand 2009 fick hon priset Guldtecken för sin banbrytande och mediala spridning av teckenspråket för barn och ungdomar. “Upp med händerna” går att se i SVT Öppet arkiv. Gunnel Linde har inte bara producerat tv-program utan också skrivit böcker, jobbat som journalist och tecknare med mera. Mer om hennes yrkeskarriär – läs här

 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2014-06-23