2013-12-19

Guldmikrofon till Transistor

Företaget Transistors varseblivningssystem, Lynx, fick i november Guldmikrofonen av Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS). Den som har Lynx kan uppfatta varseblivningssignaler, t.ex. när någon ringer på dörren, i sin mobil, surfplatta eller/och smartklocka. ”Jag tycker att Transistors lösning av varseblivning för döva och hörselskadade är innovativ och smidig”, sade SAS ordförande Pia Uhlin. En av fördelarna med Lynx är att man inte måste vara i hemmet för att kunna ta emot varseblivningssignaler utan man kan också exempelvis befinna sig i trädgården eller hos grannen.

Uppdaterad: 2013-12-19

Publicerad: 2013-12-19